Ja, det går alldeles utmärkt. Du behöver redigera din undersökning och ta dig till distributionssidan. Redigera nu ditt utskick genom att klicka på dig och klicka på fortsätt för att ta dig vidare till nästa sida i utskicket, här kan du nu addera ny respondenter. Efter att du gjort det så återstår det bara att aktivera utskicket igen för att beställa utskicket till de nya respondenter.

Utskicket kommer då enbart skickas ut till de nya respondenter och de som redan fått ett utskick kommer ej att påverkas.