Absolut! när du skapar dina utskick i Netigate så kan du ställa in flera påminnelser genom att klicka på lägg till ”påminnelse-knappen” ställ nu in datum samt tidpunkt för utskicket samt till vilka utav respondenterna det ska skickas till, t.ex. alla som inte klickat på länken.