Det visar undersökningen

Vill du läsa hela rapporten kan du ladda ner den här:

Ladda ned rapporten

Svenska marknadschefer ser ljust på framtiden

  • Var tredje marknadschef tror på en positiv utveckling av det allmänna ekonomiska läget under andra kvartalet av 2013.
  • Mer än var tredje företag ökar sin marknadsbudget i år.
  • Två av fem företag förväntas anställa mer personal till marknadsavdelningen under första halvåret.
  • Var femte företag avser byta reklambyrå, webbyrå och PR-byrå under året.
Marknadsbarometer Q1 2013: Svenska marknadschefer ser ljust på framtiden

Facebook största forumet för företag

  • Facebook är överlägset största kanalen bland sociala medier och fyra av tio kommer att öka sina investeringar på forumet under året.
  • Sex av tio företag använder YouTube, följt av Twitter där hälften av de tillfrågade företagen finns.
  • Var fjärde företag är aktivt på Google+.

Marknadsbarometer Q1 2013: Facebook största forumet för företag

Stora skillnader mellan kvinnor och män och låg andel utlandsfödda på marknadsavdelningarna

  • Organisationer med män som högsta marknadsansvarig har betydligt högre marknadsbudget. Nästan 50 miljoner skiljer det mellan män och kvinnors budget.
  • 56 % av de tillfrågade företagens anställda på marknad är kvinnor. Om marknadschefen är en kvinna är andelen av kvinnor på avdelningen högre, 76%, medan den är lägre, 41%, om det är en manlig marknadschef.
  • Endast 6 procent av personalen på marknadssidan är utlandsfödda.

Stora skillnader mellan kvinnor och män och låg andel utlandsfödda på marknadsavdelningarna

Läs pressmeddelande