Marknadschefens utmaningar 2015

Omständigheterna för rollen som marknadschef har förändrats påtagligt under senare år med bland annat förändrade köpmönster, individualisering, ändrade sociala beteenden och digitalisering av samhället. Hur ser dagens marknadschefer på sin roll och vad har de för främsta utmaningar 2015? Frågan ställdes öppen och respondenterna fick på egen hand beskriva sina utmaningar, vilket vi sammanfattar kort på följande vis:
Förbättra varumärkesstrategi och positionering
Bättre nyttja digital kommunikation för att nå sin målgrupp, främst i sociala medier
Välja rätt mediamix både online och offline
Förbättra kunddialogen för ökad kundlojalitet
Ökad ROI på marknadsinvesteringar

 

ordmoln-marknadschefens-utmaningar-2015
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Några utmärkande citat:

 

Få organisationen tänka kundupplevelse.

Hålla en extremt stram kostnadsbudget och ändå göra avtryck på marknaden.

Ökad digitalisering och bättre ROI på kampanjer

Digitala satsningar ger dålig försäljning, måste hitta fungerande digital strategi.

Nå igenom mediebruset som idag är en mediestorm.

 

Optimism bland marknadschefer och näringsliv men försiktiga hushåll

Enligt Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer för januari 2015 är det optimism i svenskt näringsliv för tillfället. Indikatorerna för det totala näringslivet har återhämtat sig efter en svag inledning av 2014 och ligger över det historiska genomsnittet. Framförallt har tillverkningsindustri och detaljhandel uppvisat positiva signaler, medan privat tjänstenäring har uppvisat en viss marginell nedgång. Hushållens syn på sin egen ekonomi är dock mer negativ än tidigare och framförallt är det synen på svensk ekonomi på 12 månaders sikt som helhet som är betydligt mer pessimistisk än tidigare.

Även hos marknadscheferna i vår Marknadschefsbarometer är optimismen märkbar under fjärde kvartalet 2014, dock med lite mer försiktig optimism än tidigare.

30% säger att den allmänna konjunkturen påverkat dem bättre än väntat.
48% uppger att försäljningen ökade jämfört med samma period under 2013.
Marknadscheferna ser också ljust på framtiden, 55% tror att försäljningen kommer att öka under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal från förra året.
16% säger att de kommer att nyanställa personal under Q1 2015.

 

MCBQ42014-allmanna-konjunkturen

Vilka kanaler prioriteras under 2015?

Det är tydligt att Internet fortsätter att dominera bland marknadschefernas annonsbudgetar. De fyra viktigaste kanalerna bland Sveriges marknadschefer är samtliga online, med sociala medier som den kanal som allra flest prioriterar, följt av sökannonsering, displayannonsering och SEO. På femte plats ligger Direktreklam, vilket även kan tänkas innehålla riktad epostmarknadsföring. Flera kommentarer har även nämnt att egna kanaler prioriteras högt under 2015, t ex den egna webbplatsen, communities och bloggar. Dessutom anger flera att stor vikt kommer läggas på PR-arbete istället på köpta kanaler.

MCBQ42014-viktigaste-kanaler

 

Se hela resultatet

Ladda ned resultaten från Dagens Medias och Netigates Marknadschefsbarometer Q4 2014.

Marknadschefsbarometern – vad tycker Sveriges marknadschefer?

marknadschefsbarometern-logo

Marknadschefsbarometern är en kvartalsvis återkommande undersökning som genomförs av Dagens Media i samarbete med Netigate, som levererar tjänster och lösningar för undersökningar online. Marknadschefsbarometern är ett stående redaktionellt uppslag i Dagens Media och syftet är att få en indikation på vad svenska marknadschefer anser om det ekonomiska klimatet. Netigate står för analys och kommentarer.

Analysen av resultaten från den fjärde undersökningen under 2014 bygger på svaren från 104 marknadschefer bland landets ca 600 största annonsörer. Den sammanlagda annonsbudgeten hos de medverkande företagen överstiger 4 miljarder SEK, vilket motsvarar drygt 7% av de årliga investeringarna i marknadskommunikation i Sverige. Majoriteten av företagen är verksamma inom konsumentvaruprodukter och –tjänster. Den största åldersgruppen (47%) av svarande är mellan 40-49 år. 58% av de svarande är män och 42% kvinnor. Undersökningen har genomförts via en webbenkät i verktyget Netigate under januari och februari 2015.