MarknadschefsBarometer_2014_700pxDagens Medias och Netigates Marknadschefsbarometer tar tempen på vad kommunikationsköpare i de mest reklamintensiva företagen anser om det ekonomiska klimatet i Sverige. Marknadschefsbarometern är en kvartalsvis undersökning och ett stående redaktionellt inslag i Dagens Media, där Netigate står för analys och kommentarer. Marknadschefsbarometern Q1 2014 bygger på svar från 122 marknadschefer och urvalet omfattar bland annat landets 600 största annonsörer. Annonsbudgeten hos de medverkande företagen motsvarar sammanlagt cirka en tiondel av investeringarna i marknadskommunikation i Sverige.

Större tilltro på ökad försäljning och nyanställningar

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

tredjedel-nyanstalla_mcb

Marknadscheferna ser ljust på framtiden, 61% tror att försäljningen kommer att öka under Q2 jämfört med motsvarande kvartal från förra året. Var femte marknadsavdelning har blivit större under det första kvartalet 2014 och nästan en tredjedel av marknadscheferna uppger att de kommer att nyanställa under nästa kvartal.

Allt mer annonspengar till sociala medier

Sociala medier har för första gången i Marknadschefsbarometern passerat investeringarna som görs i sökannonsering. Investeringar i sociala medier har ökat med  fem procentenheter bara sedan förra kvartalets undersökning och tio procent sedan samma period för ett år sedan.

Dålig kunskap om mobilannonsering

Genom den starka tillväxten av smartphones och surfplattor ökar också mobilannonsering. Det viktigaste måttet för en lyckad mobilannonskampanj är enligt marknadscheferna graden av engagemang och hur interaktiva användarna är. Det största skälet till att inte investera i mobilannonsering är att det inte ingår i marknadsavdelningens strategi, men var fjärde marknadschef uppger också att det handlar om att de har för lite kunskap.

mobilannonsering-lite-kunskap-mcbq1

Reklamtävlingar utan betydelse vid val av byrå

Den reklamtävlingen som flest marknadschefer känner till är Guldägget, följt av 100wattaren. Men när det kommer till vilken byrå marknadscheferna väljer har reklamtävlingarna inte någon större betydelse.

Marknadschefer väljer bort Twitter under Almedalen

58% av marknadscheferna uppger att de inte kommer att använda Twitter för att följa nyhetsbevakningen under Almedalsveckan. Två av tre marknadschefer kommer att följa Almedalsveckan genom SVT. SVT är också den kanal som spås bli mest tongivande av de traditionella medierna enligt resultatet från Almedalsenkäten genomförd av Dagens Opinion i samarbete med Netigate.

twitter-svt-almedalen-mcbq1

Avslutningsvis

Tack för ditt intresse för den här artikeln! Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig att inspireras och få nya idéer av våra artiklar. Kontakta oss därför gärna om du har några synpunkter eller feedback till oss.

Diskutera gärna resultatet av Marknadschefsbarometern Q1 vidare med oss och andra användare här under artikeln!