Gåvor, belöningar, rabatter eller kanske en Triss. Det finns flera sätt att öka motivationen för att målgruppen ska besvara din enkät. Bli bättre på lönesamtal genom undersökningar

En hög svarsfrekvens på en enkät är bra för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. Vid marknads- och opinionsundersökningar ligger ofta utmaningen i att motivera respondenten att svara på just din enkät och då kan ett incitament i form av en belöning efter avslutad enkät fungera bra för att höja din svarsfrekvens.

Lotta ut en gåva eller ge rabatt på era produkter

Att lotta ut en gåva är ett vanligt sätt att höja motivationen för en undersökning. Att erbjuda rabatt på en vara eller tjänst kan också vara en effektiv metod. För att maximera motivationen hos respondenten är det viktigt att ha en gåva som matchar målgruppen som enkäten skickas till. Är det en stor och spretig målgrupp kan en Triss fungera bra eftersom det är något de flesta uppskattar.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Belöna med en Triss

Genom vårt samarbete med Svenska Spel beställer du genom oss hur många lotter du vill dela ut till de som besvarar enkäten. När respondenten klickat i svaret för sista frågan får denne en kod och kan enkelt klicka sig vidare och skrapa sin digitala Triss. Genom att belöningen kan nyttjas i direkt anslutning till enkäten ökar motivationen ytterligare att delta eftersom personen inte behöver vänta på sin gåva.

Kontakta oss för att få mer information om hur du går tillväga för att belöna respondenter med en Triss eller någon annan gåva.