Schlingmanns insikter kring fenomenet Almedalen

Almedalsveckan har förändrats radikalt de senaste åren. Speciella medier, som exempelvis Almedalen, som bara behandlar Almedalen har vuxit fram och under Almedalsveckan hålls seminarium på just fenomenet Almedalsveckan. Allt fler företag konkurrerar om media-utrymmet samtidigt som bevakningen från media är högkoncentrerad. Almedalsveckan blir unik i sin kommunikationsstruktur och det innebär att företag och organisationer som vill nå ut måste tänka ett varv extra.

Litet område ger annan mediastruktur

almedalsveckan2013-tips
Almedalveckan tar plats på ett mycket litet område. Det gör att allt blir lite mer intesivt och koncentrerat vilket gör att mediestruktur och hur människor umgås och knyter kontakter blir annorlunda. Det innebär också att du kan hitta journalister och opinionsbildare bara genom att ta en promenad genom centrum.

Almedalsveckan precis innan semester

Eftersom Almedalsveckan äger rum första veckan i juli ligger den alltid precis innan de flesta går på semester. Det innebär att det oftast inte förekommer något grundläggande agendasättande. En stor nyhet eller diskussion riskerar därför att dö ut så fort Almedalsveckan är över.

Ju närmare kärnan desto mer intressant blir ni

Hur kan ni definiera er själva ur ett samhällsperspektiv?

Grunden och själva kärnan av Almedalsveckan är partipolitiken och det är också det som är mediernas huvudsakliga bevakning. Om ni lyckas lägga ert budskap så nära någon politisk fråga som möjligt blir ni alltså intressantare för media att bevaka.

Fundera på hur ni som företag eller organisation kan definiera er själva utifrån ett samhällsperspektiv. Vilka politiska frågor ligger närmast er verksamhet? Kan det röra arbetsmarknad, ekonomi eller kanske miljö? Läs också 5 tips för att maximera effekten av Almedalen – Före, under och efter!

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Med digitaliseringen har vi fått ett helt nytt sätt att tänka kring kommunikation

Tryckt press är alltid viktigt men digitaliseringen får för varje år ett allt större fokus. Under Almedalsveckan är händelseförloppet för nyheter snabbare och en snackis kan födas eller dö över en natt. Det innebär att tryckta medier ibland kan vara för långsamma. Exempel som webb-tv, bloggar, twitter och andra mediaforum är snabbare och mer interaktiva kanaler som rätt använt dessutom kan få en extremt bra spridning. Sociala medier blir allt viktigare i konkurrensen om uppmärksamhet och därmed också kunskap kring hur de används; att använda rätt hashtag för buskapet på twitter kan vara avgörande för en lyckad spridning.
Almedalspanel Almedalsveckan 2013

Kommunikationsinsatser som bryter igenom

almedalsveckan-tipsI jakten på att vara den som bryter igenom mediabruset kan det vara bra att ha i åtanke att det faktum att bevakningen av Almedalsveckan är så intensiv också medför att allting riskerar att granskas i större utsträckning. Du har lyckats med ditt budskap, diskussionen är igång och du har medias ögon på dig. Men det kommer med stor sannolikhet också innebära att det skrivs och diskuteras inte bara kring kampanjens budskap utan också hur insatsen utfördes, vad den kostade, vad som är syftet och vilka konsekvenser den kan få. Därför är det extra viktigt att agera transparent genom hela processen.

Gör er nyhet exklusiv

Ett bra tips för att nå ut med sitt budskap är att vända sig exklusivt till ett media. Under Almedalsveckan finns mängder av nyhetsbevakare på plats och alla bevakar samma saker på en ganska liten yta. Att vara unik med något kan innebära att just din nyhet faktiskt publiceras och sprids.

Eftersom så många olika medier bevakar samma sak kan det vara ett bra tips att vända sig exklusivt till ett media eller en journalist

Utforma en strategi för Almedalsveckan

Det första ni bör göra är att svara på frågorna “Varför ska ni vara där?” och “Vad vill ni uppnå?”
Fundera på vad ni strategiskt vill uppnå med en närvaro i Almedalen. Är det att lyfta viktiga frågeställningar, eller kanske att stärka ert varumärke?

När ni svarat på det strategiska är det dags att fundera på hur ni taktiskt ska gå tillväga. Vad vill ni etablera? Vad vill ni uppnå medialt? Hur når ni rätt målgrupp? Hur påverkar just ni bäst?

Fem snabba tips för att lyckas i Almedalen

almedalsveckan-mingel

Fundera på vad det finns för olika arenor i Almedalen. Seminarium, debatter eller varför inte exempel som Expressens egna valstuga i Almedalen.
Det finns flera Almedalen. I vilket segment ska ditt företag dominera? Fundera på vilken som är den primära målsättningen och hur ni definierar det segment som ni vill påverka.
Vad passar bäst för er, dags-eller kvällsaktiviteter? Seminarier och debatter i all ära, men många viktiga relationer knyts på mingelkvällar under Almedalsveckan.
Hur påverkar ni bäst? Är det alla gånger genom att hålla ett eget seminarium? Ibland kanske det ger mer att istället gå på flera seminarium, sätta sig längst fram och ställa frågor. Fundera på alternativa tillvägagångssätt.
Almedalen handlar mycket om relationer och relationsbyggande. Visa att ni tycker att det är viktigt att vara på Almedalsveckan genom att ha den yttersta ledningen på plats.

Bra innehåll i kombination med kreativitet är receptet för att lyckas

Fundera på vad ni kan göra som ingen annan gör!

De företag och organisationer  som lyckas bäst med att föra fram sitt budskap under Almedalsveckan har alla gemensamt att de lyckats med kombinationen rätt innehåll och kreativ höjd. Att innehållet är intressant, relevant och uppmärksamhetsväckande  är extremt viktigt för hur lyckad kampanjen blir.

Kvantitativt innehåll är ofta något som intresserar och sticker ut. Ett bra tips är att utföra opinionsundersökningar för att samla ett kvantitativt innehåll som ni sedan kan använda i era budskap. Vilken rubrik väcker mest uppmärksamhet? “Inför rökfria uteserveringar i Sverige” eller “78% av Sveriges befolkning är för rökfria uteserveringar“*

Opinionsunderökningar ger ett bra kvantitativt resultat som du kan koppla till de frågor där ditt företags intresse ligger. Tack vare digitaliseringen har pris och tidsåtgång för opinionsundersökningar gått ner, men det ställer fortfarande krav på kreativitet. Funderade på vad ditt företag kan göra som ingen annan gör!

* Astma- och allergiförbundet utförde inför Almedalen 2012 en undersökning kring vad svenskarna tycker om rökning på uteserveringar. Läs pressmeddelandet