Sms:a enkäten och öka svarsfrekvensen

85% av Sveriges befolkning har idag tillgång till en smartphone. Att kommunicera via sms är en naturlig del av livet för de flesta människor. Att skicka ut en enkät via sms är det absolut snabbaste sättet att nå din målgrupp och ger därför flera fördelar;

Enkäten känns mer relevant för respondenten eftersom sms upplevs som personligare än e-post.
Respondenten kan svara när det passar bäst.
Enkäter utskickade via sms ger ofta högre svarsfrekvens.
Eftersom sms oftast prioriteras snabbare än mail får du i många fall snabbare svar.
Bra vid en omröstning i en fråga som måste avgöras snabbt.
Praktiskt och enkelt vid inbjudningar till exempelvis event.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Att tänka på

Vem vill du nå? Eftersom det krävs en telefon med internetuppkoppling kanske det inte passar alla målgrupper.
Håll enkäten kort. Långa undersökningar kan kännas svårare att besvara via en mobil enhet. (Även om ett bra enkätverktyg ska kunna stödja responsiva enkäter.)
Vilken tid vill du skicka din enkät? Eftersom sms är personligare kan det vara en poäng att hålla sig till vissa tider på dagen när du skickar ut. Inte för tidigt och inte för sent.

Så får du bäst resultat på en sms-undersökning

Passar målgruppen – både tekniskt och kulturellt?

I Sverige hittar du bra statistik i undersökningen Svenskarna och internet.

Passar själva enkäten för att skickas ut via sms?

Enkäter via sms kan upplevas som påträngande. Tänk igenom ditt distributionsalternativ och testa själv att svara på enkäten via en smartphone för att känna efter hur det upplevs.

Vad ska du skriva i sms:et?

Oftast finns en begränsning på antal tecken så det gäller att vara kortfattad och övertygande.

Vem är avsändaren?

Var tydlig med att ange företagsnamn, eller en person, som avsändare, så att inte respondenten avfärdar enkäten som spam.

Läs gärna mer om hur det går till att skicka en enkät via sms med Netigate.

Skickar du ut enkäter via sms?

Berätta gärna mer och diskutera i kommentarsfältet.