Scenario: Du undrar över hur marknadschefer väljer att spendera sin annonsbudget när det kommer till annonsering i olika media.

Så här gör du för att använda Netigates summeringsfunktion för scenariot ovan:

Steg 1 – Skapa din undersökning och använd textrutor

Skapa din undersökning precis som vanligt. Summeringsfunktionen bygger på svarsmekanismen Textruta. Skriv en tydlig beskrivning av hur du vill att frågan skall besvaras i beskrivningsfältet och välj svarsmekanism Textruta.Summering1

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Steg 2 – Skriv in dina svarsalternativ

Skriv in den första posten som du vill ha med som alternativ att fördela sin annonsbudget på, t.ex. Dagspress. För att förtydliga att vi är ute efter ett procentuellt värde lägger vi även till %. Bocka i att det skall vara Obligatoriskt numeriskt. Spara.

Summering2Steg 3- Lägg summeringsfunktionen sist

Upprepa samma process för samtliga poster som du vill ha med i budgetfördelningen. För att få med summeringsfunktionen skapar du en sista textruta där du skriver [SUM=100]Summa som beskrivning av textrutan. Glöm inte att bocka i Obligatoriskt numeriskt. Spara.

Summering3

OBS! Siffran 100 i exemplet ovan styr att summan måste uppgå till 100. Du kan ange ett annat numeriskt värde här som summan måste uppgå till. Om du vill att summeringen skall vara vilket nummer som helst skriver du [SUM=0] istället.

Klart! Så här ser nu din summeringsfunktion ut: