Journalister kommer att fånga upp resultaten och presentera det som en nyhet.

Därutöver lämpar sig studier och undersökningar alldeles utmärkt för PR-syften. Om de används på rätt sätt kan de fungera som en språngbräda för en rapport och ger företagen möjlighet att positionera sig genom publikationer av relevanta resultat till allmänheten.

När det gäller områden och teman för era undersökningar finns det egentligen inga begränsningar. Det viktigaste är att resultaten är av betydelse för allmänheten. Om undersökningen visar intressanta resultat kommer journalister att fånga upp resultaten och presentera det som en nyhet. Undersökningen kan t ex handla om politik, ekonomi eller hälsa, men även lättsamma och underhållande teman på ett aktuellt ämne kan skapa spaltmeter i pressen.

Använd enkäter i PR-syfte - Exempel: Toaskräck vanligt på jobbet

Källan: Toaskräck vanligt på jobbet – DN.SE,

Ett lysande exempel på hur undersökningar kan användas i PR-syfte är SCA/Torks årligen återkommande undersökning om europeernas toalettvanor, den sk Toalettbarometern. Undersökningen får alltid genomslag i pressen – se artikel i DN.