Netigate känner automatiskt av om din respondentlista innehåller dubbletter. Du kommer då få välja om du vill använda dubbletter eller ej. Väljer du att tillåta dubbletter så kommer dessa adresser få 2 eller fler utskick (beroende på hur många gånger en adress är med i din lista). Väljer du att inte använda dubbletter så kommer de automatiskt sorteras bort.