De resultat som är röda är helt enkelt det svarsalternativ som fått flest svar registrerat på sig av alla som svarat på undersökningen.