Det handlar om insikter.

Netigate skapades ur tanken att kunskap är nyckeln tillframgång och ända sedan starten har vi fokuserat på att underlätta beslutsfattandet för våra kunder. Vi är övertygade att det bästa sättet att nå insikt är att fråga källan efter information. Det kanske låter enkelt, men det ska det också vara. I slutändan handlar det om att ställa frågan till de personer som sitter på svaren. Vår vision på Netigate är klar och tydlig: vi vill att alla ska ha möjligheten att komma till insikt och fatta bättre affärsbeslut.

På mindre än tio år har vi vuxit från ett litet mjukvaruföretag till ett marknadsledande företag inom onlineundersökningar som erbjuder våra tjänster och lösningar till stora delar av Europa.
1500 kunder
Över 30 000 registrerade användare
Fler än 20 miljoner besvarade undersökningar
Fler än 200 miljoner individuella svar

 

Med Netigate har våra kunder fått mer än 200 miljoner insikter, som var och en bidrar till att hjälpa dem fatta bättre affärsbeslut och förbättra kritiska processer.

Med vårt nya community vill vi skapa en samlingsplats där vi och alla Netigate-användare kan dela med sig av sina insikter och erfarenheter, låta sig inspireras och lära sig av andra hur man kan genomföra bättre enkäter online.
Men varför är det så viktigt med bättre enkäter? Helt enkelt för att relationerna som ni har med era kunder, medarbetare och andra intressenter är något som ständigt utvecklas och förändras. Genom att förbättra ert arbete med enkäter och hur ni hanterar feedback inom er organisation kan ni utveckla era relationer, förbättra era affärsprocesser, anpassa ert erbjudande och i slutändan öka er försäljning och lönsamhet.

Välkommen till Netigates community.

Lars Lindberg
Marknadschef Netigate