Det händer mycket spännande saker på Netigate. Nu kan vi äntligen meddela att vi börjat samarbeta med HejEngagemang. Vi fick en pratstund med Niklas Delmar som är en av tre medgrundare till initiativet och företaget HejEngagemang. I den här artikeln berättar han mer om vad HejEngagemang gör, det nya partnerskapet med Netigate samt delar sina 3 bästa tips för att öka engagemanget.

För någon som inte känner till HejEngagemang – vilka är ni?

HejEngagemang finns för att vi vill vara med och bidra till ett mer välmående och engagerat arbetsliv. Vi jobbar med ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation. Utan det ena så fungerar inte det andra. Ledarskap har varit uppe på agendan länge för många företag. Organisationer vill att medarbetarna ska ha förutsättningar för att ta ansvar – medarbetarskap, men medarbetarskap kräver ledarskap. Och medarbetarkommunikation är kittet som håller ihop allt. Kommunikationen är alltid närvarande och utan dialog är det svårt att göra något alls.

HejEngagemangs erbjudande innehåller utbildningar, ledarskaps- och medarbetarprogram, certifieringar, rådgivning, aktivering med mera inom dessa tre områden. Dessutom har vi även nyligen fått glädjen att arbeta tillsammans med Helena Schiller, doktor i folkhälsa, som är expert på sömn, stress och återhämtning. Vi jobbar alltså med både korta och långa insatser.

För att visa på den förändring vi faktiskt gör i de organisationer vi arbetar med behöver vi mäta. Därför är det så spännande att nu få samarbeta tillsammans med er på Netigate som arbetar med att samla in feedback och att mäta övertid för att förstå att man gör rätt saker.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

När ska man som företag anlita HejEngagemang?

Antingen har organisationen som anlitar oss redan ett problem eller så anlitar de oss i förebyggande syfte. Många gånger sätter vi ihop ett program för en organisation, som vi sedan fortsätter att utveckla för att inte tappa momentum, man kanske har insett hur viktigt ledarskapet är och vill fortsätta att stärka det. Organisationer anlitar oss också när det är en förändring på gång och behöver stöttning i hur man bör leda och agera.

Vissa tror att det går att ändra folks beteenden genom att göra en inspirationsföreläsning, men det kan man inte. Det är en jättebra start men vi vill och behöver jobba långsiktigt för att verkligen få till en beteendeförändring.

Berätta mer om samarbetet med Netigate?

Netigate har produkter och tjänster som vi inte har. En av de viktigaste byggstenarna för att få till en beteendeförändring är att kunna mäta och se framsteg. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av ens beteenden och hur det direkt påverkar engagemanget.

”Hela poängen med att få till en beteendeförändring är att kunna mäta och se framsteg. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av ens beteenden och hur det direkt påverkar engagemanget.”

Jag kan gå ut och säga att engagemang är jätteviktigt för en organisation – men om organisationen inte ser att beteendeförändringarna faktiskt ger en effekt på sista raden, på medarbetarnöjdhet /kundnöjdhet, produktivitet, lojalitet eller innovation spelar det ingen roll. Så vi behöver kunna bevisa att det arbete vi gör och de beteendeförändringar som vi hjälper till att implementera ger affärsmässiga resultat, inte bara individuella resultat. Därför är det viktigt att ha datapunkter att visa att en faktisk förändring har skett. Och där kan Netigate hjälpa oss genom att se hur trender kopplade till vissa frågor för en organisation ser ut.

Vilka är dina 3 bäst tips för att öka engagemanget?

  1. Tydlighet

För att öka medarbetarengagemanget är det viktigt med tydlighet. Det är viktigt att medarbetarna förstår vart organisationen är på väg och varför. Detta är inte något man bara informerar om en gång, utan man behöver också säkerställa att mottagaren har förstått och är med på det. Detta baserar vi på HejEngagemang på Goal Setting Theory (GST).

2. Rätt person på rätt plats

Det är viktigt att man har rätt person på rätt plats, att de känner sig kompetenta och gör rätt saker som skapar de resultat man vill ha. Som medarbetare är det även viktigt att känna att man har tillit och förtroende för att kunna agera på sitt sätt (autonomt). Att man är en del av laget och känner samhörighet är en annan viktig byggsten och när man når framgång är det en laginsats baserad på individuella ansträngningar. Här är tilliten från ledarna till medarbetarna otroligt viktig. Det är bra att komma ihåg att tillit tar lång tid att bygga upp men går snabbt att rasera. Vi pratar om Self Determination Theory (SDT) – – som handlar mycket om hur man skapar rätt förutsättningar för motivation som gynnar välmående.

3. Välutvecklad och öppen dialog

Här handlar det om att verkligen fokusera på att lyssna och gå in med intentionen att förstå. Det är viktigt att ta tiden att lyssna på och förstå varandra och att enas i att ingen behöver ha rätt eller fel, vi har rätten till att ha olika åsikter. Genom att göra det kan man säkerställa att rätt person tar rätt beslut i rätt tid. Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är chefen som har rätt och att medarbetarna ofta har bättre koll på vissa frågor.

Hur kommer HejEngagemang att använda Netigate?

Netigate ger oss ett extra verktyg när vi ska få till en bestående förändring. Det ger oss ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda. Nu kan vi verkligen visa individer och företag hur deras utveckling ser ut och effekten det ger på exempelvis medarbetarengagemang.

Dessutom händer det spännande saker på Netigate och med er senaste lansering Netigate EX Engage – kan vi börja koppla medarbetarengagemang till organisationens mål och hitta korrelationer. Det är otroligt kraftfullt att kunna se orsak och verkan och att ha data på det. Har man inte data så går man på sin magkänsla som ju tyvärr inte alltid är att lita på. 

-Stort tack Niklas för att vi fick prata med dig. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete tillsammans med er på HejEngagemang!


Läs mer om vad HejEngagemang gör här. Vill du komma igång med att undersöka medarbetarengagemang? Spana in vår senaste lansering Netigate EX Engage eller våra andra erbjudanden. Vill du få en konsultation i hur vi på Netigate och HejEngagemang kan bidra till ditt företag? Boka in ett möte med oss idag så berättar vi mer.