Tipset är att erbjuda respondenten möjligheten att välja alternativet ”annat/annan” där denne själv får fylla i önskat alternativ på en fråga. Därmed hamnar du som undersökare aldrig i en situation där dina alternativ inte är helträckande.

Vilka alternativ ska finnas till frågan

När du bestämt dig för vilken typ av undersökning du vill göra har du säkert en tydlig bild av hur den skall distribueras, vilka den ska gå ut till samt några frågeställningar du vill ha svar på via din undersökning. När du väl börjar addera dina frågor i undersökningen är det lätt att fastna när du ska välja vilka alternativ du ska möjliggöra som svar på dina frågor. I denna process är det lätt att glömma bort alternativ som kan vara önskvärda för den svarande och du måste grundligt fundera igenom vilka du ska addera till frågan.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Begränsa inte alternativen för respondenten

Som respondent är det få saker som är lika irriterande som en fråga där svarsalternativen inte är tillräckliga, det vill säga inte matchar respondentens åsikt. Jag låter frågan ”Vilken är din favoritfärg?” exemplifiera. Givetvis kan en begränsing göras till ett bestämt antal fördefinierade färger om man vill tvinga den svarande att välja bland ett begränsat antal alternativ, men i så fall borde frågan vara ”Vilken av nedanstående färger är din favorit?” för att inte skapa förvirring. Vill man veta vilken färg som den svarande verkligen har som favorit är det bäst att komplettera sina alternativ med alternativet ”Annan färg:” där denne själv kan definiera sin favoritfärg.

Komplettera med möjligheten att svara Annan/Annat

Använder du en fråga med alternativ där du inte är 100 % säker på att de är heltäckande för frågan bör du alltid komplettera med en möjlighet att svara ”Annan/Annat”. På så sätt garderar du som undersökare dig från att göra misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Samtidigt får du också tips om svarsalternativ som kan vara lämpliga att addera i kommande undersökningar.

Har du några frågor eller vill diskutera vidare?

Jag hoppas att det här inlägget kan vara till hjälp i dina undersökningsprojekt! Har du några frågor eller vill diskutera vidare, kontakta mig gärna. Nästa inlägg kommer att handla om relevansen att tydligt koppla frågor till tid och rum. Till exempel skillnaden på frågorna: ”Vad tycker du om temperaturförändringen på arbetsplatsen?” och ”Vad tycker du om konferensrummets temperaturförändring under året som gått?”.