Ge ett tydligt syfte till varför era följare ska besvara och sprida enkäten

Den som delar något på sociala medier vill stå för innehållet och gärna känna ett värde med att dela vidare. Att ha en riktigt bra motivering är alltså A och O.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Ha en undersökning som engagerar

En undersökning som engagerar gör att de som svarar känner sig delaktiga i något viktigt. En undersökning med syftet att sprida ert varumärke behöver inte handla om era produkter eller tjänster. Snarare kan ni vinna på att visa att ni engagerar er i en fråga som hör till ert område.

Koppla länken till en uppseendeväckande bild eller film

Det ökar chanserna att din undersökning blir sedd och inte försvinner bland alla andra budskap som trängs på sajten.

Fundera på vilket slags resultat du vill ha innan du skickar ut undersökningen

Om undersökningens syfte är att få en så hög svarsfrekvens som möjligt tänk då på att den kommer att delas och besvaras i högre grad av de som är intresserade av ämnet. Det kan medföra risken att resultatet blir vinklat.

När undersökningen släpps lös i sociala medier är den svår att kontrollera

Eftersom vem som helst kan besvara den är det bra att anpassa frågorna så att de passar en så bred målgrupp som möjligt. Ha med bakgrundsfrågor för att kunna segmentera resultatet senare.

Sociala medier öppnar flera nya vägar när det kommer till att sprida enkäter. Kolla hur andra företag använder till exempel Facebook, Twitter och Google+ för att marknadsföra sina företag. Bli inspirerad och låt kreativiteten flöda så kommer din undersökning bli en viral succé!