1. Vilken typ eller vilka typer (är det en eller flera?) av löpande undersökningar finns det behov av att automatisera?
  2. Vilka frågor ska undersökningen innehålla? Vad vill du få reda på?
  3. Vilka bakgrundsvariabler kan hämtas från ert eget system? Det kan vara information som till exempel ålder, eller geografisk tillhörighet men också uppgifter kring köpmönster eller kundgrupper.
  4. Hur hanteras denna data idag? Vilket system används och vilka bakgrundsvariabler är viktiga för er verksamhet?
  5. Vilken aktivitet hos kunden ska aktivera utskicket? Det kan exempelvis vara efter ett telefonsamtal till er support eller när en kund just avslutat ett köp.
  6. När och till vilka ska undersökningen skickas ut automatiskt?
  7. Hur ska resultatet spridas? Ska till exempel ledningen få ett övergripande resultat medan mellanchefer får resultatet över sin egen avdelning?
  8. Vilken typ av dashboards ska undersökningsresultatet kopplas till? Ska det visas jämförande, över olika långa tidsperioder och ska kommentarer presenteras som ordmoln eller i listor?

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur det fungerar och ger exempel på hur andra företag gör. Lämna ditt telefonnummer här så ringer vi upp!