8 tänkvärda tips för bättre introduktionstext till enkäten

För att få så många bra svar som möjligt på din undersökning, så är det viktigt att du är tydlig och transparent mot de som tar emot enkäten. Det är viktigt att introduktionstexten till enkäten ger svar på alla eventuella frågor. Läs nedan våra tips om hur du skriver en optimal introduktionstext till enkäten:

1. Vad handlar enkäten om?

Var tydlig med vad den innehåller och vad syftet är med enkäten. Försök vara så kort och koncis som möjligt.

2. Varför ska personen du skickat till svara på enkäten?

Svarsfrekvensen ökar om du ger dem en bra anledning till att svara och förklarar varför det är viktigt för er att personen svarar.

3. Hur lång tid tar enkäten att besvara?

Var ärlig! Om du är osäker, be några kollegor svara på enkäten och se hur lång tid det tar för dem. Om det är en kort enkät kan du använda det som argument för att besvara och om det är en längre är det bra att motivera extra mycket varför personen ska svara på hela.

4. Hur hjälper resultatet från enkäten er?

Glöm inte att skriva hur viktig respondentens feedback är för er och till vilken hjälp den kommer vara för att förbättra er produkt/support/service.

5. Är enkäten anonym?

Om den är anonym, var tydlig med att skriva det för att få så ärliga svar som möjligt.

6. Hur ska ämnesraden formuleras?

Ämnesraden är det allra första respondenten läser. Håll den kort, enkel att förstå och med ett klart syfte. Du kan också testa genom att börja med att skicka ut två mail med olika ämnesrader till en liten grupp av respondenterna för att se om du får större klickfrekvens på någon av dem.

7. Från vilken e-mailadress kommer enkäten?

Använd en e-mailadress som respondenten känner igen direkt, annars kan du riskera att bli avfärdad som spam.

8. Vem är avsändare av enkäten?

De flesta företag använder företagsnamnet som avsändare, men det kan också vara effektivt att använda en specifik person som avsändare. Exempelvis en produktchef om enkäten handlar om att utveckla produkter, eller från den säljare som har varit i kontakt med kunden.

Exempel på mail till en enkät

Som med alla mailutskick är det viktigt att ha ett tilltal som passar både företaget, målgruppen och syftet. Det viktigaste är att vara tydlig oavsett om du håller det formellt eller har en mer informell ton. Ett exempel kan se ut såhär:

exempel introduktionstext till enkät

Ytterligare ett exempel: personligare med bakgrundsdata

Ett annat exempel är när man skickar mer riktade enkäter som triggats av en specifik händelse, exempelvis ett köp. Med hjälp av att använda bakgrundsdata kan respondenten tilltalas personligen eftersom namnet automatiskt infogas i mailet. Du kan även lägga in annan information i mailet som t ex vilken produkt som köpts eller vilken butik som besökts – allt för att öka relevansen för respondenten och höja kvaliteten på svaren.

exempel introduktionstext till enkät personligt

Hur skriver du enkätmail?

Har du någon strategi? Dela gärna med dig i kommentarsfältet!