Vad vet vi om respondenterna?

Är det nyckelkunderna som är missnöjda med servicen, de yngre medarbetarna som inte fått någon säkerhetsutbildning eller är det kanske bara männen som upplever diskriminering på företaget? Oavsett fråga är det intressant att bryta ned resultatet och jämföra olika urvalsgrupper. I kategoriseringsarbetet av de svarande finns det två olika tillvägagångssätt:

Lägg till bakgrundsdata i förväg
Inkludera frågor om bakgrund i undersökningen

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Bakgrundsdata kortar ner undersökningen

Identifiera och kategorisera dina respondenter

Identifiera och kategorisera dina respondenter

Netigate tillåter att man adderar obegränsad information om de svarande redan innan man skickar ut en undersökning. Fördelarna blir därmed att man kortar ner den tid respondenten behöver spendera i undersökningen samtidigt som känsligare intern information kopplat till respondenten kan användas utan att denne själv behöver uppge eller se den. Läs mer om hur du lägger in bakgrundsdata i undersökningen.

Bakgrundsfrågor i undersökningen

Rädslan för att tappa sin ”anonymitet” kan resultera i att svaren inte blir lika ärliga

Den andra formen av kategorisering bygger på att den svarande själv får uppge information om sig själv. Väljer man denna form begränsas givetvis också möjligheterna till att ställa allt för många frågor, speciellt av känsligare slag. Eftersom tidsuppoffringen blir längre kan utfallet också bli en förlorad respondent. Rädslan för att tappa sin ”anonymitet” kan resultera i att svaren inte blir lika ärliga, vilket är varje undersökares största skräck. Rekommendationen vid denna typ av kategorisering är att utgå ifrån undersökningens syfte och fundera över hur olika gruppers svar kan tänkas variera. Använd sedan det resonemang du kommer fram till för att skapa de mest relevanta bakgrundsfrågorna.

Kategorisera dina respondenter genom paneler

Har du på förhand ingen respondentlista att använda dig av kan du använda sig av köpta panellister som på förhand har valt att delta i marknadsutskick för att ge sin åsikt om olika ämnen. Genomför du denna typ av undersökning kan du, utifrån förkategoriserade bakgrundsfrågor, initialt välja den urvalsgrupp som intresset är störst för. Här kan du givetvis komplettera med egna bakgrundsfrågor för att själv kunna göra egna filtreringar i din analys av resultatet.