Processen för API

  1. Fördefinierade utlösare skapar en fördefinierad handling
  2. API använder bakgrundsinformation & en undersökning skickas ut.
  3. Svaren sparas i Netigate och resultaten kan visas I ditt CRM.