Prosessen for Netigate API

  1. Forhåndsdefinerte utløsere oppretter en forhåndsdefinert handling
  2. API benytter bakgrunnsinformasjon og en undersøkelse sendes ut
  3. Svarene lagres i Netigate, og resultatene kan ses i ditt CRM