Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Recorded Webinars

Medarbetarengagemang – förändringar och trender

21 maj 2024, 00:00 - 00:00
Anja Winter
Anja Winter Senior Insight Consultant, Netigate
Frida Mangen
Frida Mangen Personalvetare och moderator @HRsvepet

Video: Medarbetarengagemang – förändringar och trender

Den här videon presenteras i samarbete med HRsvepet. I denna video presenterar Anja Winter, Senior Insight Consultant på Netigate, insikter, lärdomar och utmaningar som den svenska arbetsmarknaden står inför 2024. Moderator i videon är Frida Mangen, personalvetare och moderator på HRsvepet.

 

Ladda ner rapporten här! 

Rapportens fokusområden:

  • Utmaningar för svenska arbetsgivare
  • Modell för medarbetarengagemang
  • Ambassadörskap
  • Styrkor och förbättringspotential
  • Viktiga faktorer på arbetsplatsen
  • Vikten av medarbetarfeedback

Om Anja Winter:

Anja Winter jobbar på Netigate som Senior Insight Consultant med fokus på medarbetarundersökningar. Hon har en bakgrund inom beteendevetenskap och kognitionspsykologi och har arbetat med undersökningar i över 10 år. Anja brinner för att stötta organisationer med att tolka resultat, ge insikter och rekommendationer baserat på data.