Netigate skapar tre nya roller för en fortsatt stark expansion

3 maj 2019

De nya uppdragen följer Netigates nya satsning inom Customer Experience, Employee Experience och Market Research för en fortsatt stark expansion.

Alexandra Drottler åtar sig rollen som Program Manager för Employee Experience. Johan Montano tar på sig rollen som Program Manager för Customer Experience. Rainer Schätzlein, som arbetar från Netigates kontor i Frankfurt, blir Program Manager för Market Research. Alla tre tar därför täten i att vidare forma Netigates utbud och att vägleda kunderna.

“Det är mycket glädjande att dessa erfarna medarbetare får möjlighet att bli ledstjärnor inom deras respektive fält,” säger Netigates CEO Saeid Mirzaie. “Områdena Employee Experience, Customer Experience och Market Research är centrala för Netigates fortsatta utveckling runt om i Europa.”

Employee Experience

Alexandra Drottler började på Netigate som Senior Insight Consultant i mars 2017. Hon har över 15 års erfarenhet i undersökningsbranschen – bland annat har hon jobbat på det högt ansedda marknadsundersökningsföretaget Ipsos. Drottler har bred erfarenhet inom både privat och offentlig sektor, och har genom åren erhållit värdefull kunskap om projekt inom kund- och medarbetarlojalitet.

“Intresset för Employee Experience har varit starkt under hela min karriär”, säger Drottler. “Employee Experience är en högt prioriterad strategi bland många företag idag, och jag vill få det fältet att växa här på Netigate.”

Customer Experience

Johan Montano har över 10 års erfarenhet med undersökningsplattformar och enkätlösningar, senast som Senior Project Manager och Product Owner på 3S. Montano har ansvarat för flera internationella projekt i undersökningsbranschen, både bland B2B- och B2C-kunder.

“Kundinsikt är ovärderligt för att företag ska lyckas,” säger Montano. “Jag tror Netigates ökade fokus på Customer Experience-lösningar kommer hjälpa företag ta sina kundrelationer ännu längre. Jag ser fram emot att använda kunskapen från mina erfarenheter, och även att bidra med ett annat perspektiv eftersom jag inte varit hos Netigate så länge.”

Market Research

Schätzlein började som Head of Professional Services Consulting för DACH-regionen i januari 2016. Sedan ett år tillbaka har han varit Managing Director för Professional Services i Tyskland, från kontoret i Frankfurt.

“Trots närmare 20 år inom Market Research blir jag ändå ständigt förvånad över all innovation inom det här fältet,” berättar Schätzlein. “Jag tycker det ska bli spännande att utveckla specialanpassade enkätlösningar för våra kunder på Netigate.”

Med dessa tre nya roller tar Netigate ännu ett steg mot att etablera sig som den ledande feedbackplattformen i Europa. Målet är en fortsatt stark expansion med lösningar inom Employee Experience, Customer Experience och Market Research.

 

Netigate fortsätter med stark expansion

Press & Media

Nathalie Taub
Nathalie Taub, Head of Field Marketing
nathalie.taub@netigate.se
 +46 (0)76-308 47 94    LinkedIn