Hälso- och sjukvårdssektorn är en stor arbetsgivare i Sverige – och behovet av kvalificerad arbetskraft ökar hela tiden. Med detta ökar även behovet från arbetsgivarna att kontinuerligt jobba med insikter och åtgärder för att förbättra medarbetarnas trivsel och på så sätt öka deras engagemang. Problemet med bristen på kvalificerad arbetskraft kan bara lösas med nöjda och engagerade medarbetare. Dessutom finns det ett tydligt samband mellan medarbetarnöjdhet och patientnöjdhet i vården, varför detta är en viktigt fråga att jobba med som arbetsgivare.

Systematisk integration av medarbetarnas och patienternas feedback är grunden för att ständigt förbättra medarbetarnas engagemang inom hälso- och sjukvårdssektorn.

I denna ebook får du lära dig mer om: 

  • Utgångspunkter som krävs för att förbättra medarbetarnas engagemang och trivsel
  • Hur man använder feedback och medarbetarundersökningar inom vården
  • Hur man utvecklar komplett feedbackresa för medarbetarna

 

Här kan du läsa mer om Netigates plattform för employee experience.