90 % av de ansattes passord kan knekkes innen seks timer. 65 % benytter det samme passordet overalt.
Med tofaktorautentisering må angriperen ha tilgang til den fysiske enheten (mobiltelefonen) sammen
med påloggingsinformasjon for å kunne motta sikkerhetskoden. Dette gjør sikkerhetsbrudd mye vanskeligere.