Recorded Webinars

5 steg for å tilrettelegge for dine medarbeidere i koronatider

21. april 2020, 14:00 - 14:30
Online med Marit Methi
Marit Methi
Marit Methi Insight Consultant

Hvordan vi kommuniserer under en krise er viktig. I disse dager skal det godt gjøres å ikke ha fått med seg koronaviruset som sprer seg globalt. Denne situasjonen endrer seg fra dag til dag, og det betyr mer enn noen gang å forstå sine medarbeidere behov. Når man jobber hjemmefra er måten man kommuniserer på spesielt viktig. For å forstå sine medarbeidere og hvilken informasjon de har behov for, er det nødvendig for organisasjoner å regelmessig samle inn tilbakemeldinger. På denne måten vil du få innsikt i dine ansattes arbeidssituasjon og hvordan du skal agere ut fra det.

Webinarets nøkkelpunkter:

  • Endret arbeidshverdag
  • Hvordan samle tilbakemeldinger fra dine medarbeidere
  • Hvordan jobbe med resultater og handle ut fra dem

Se inspilling av webinar for å tillrettelegge for dine medarbeidere i koronatider on demand.