Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Recorded Webinars

Følelser som ressurs på jobben

10. mars 2022, 12:00 - 12:45
Marius Jones, PhD
Marius Jones, PhD Forsker ved Norges Handelshøyskole

Følelser som ressurs på jobben

Hvordan kan god håndtering av følelser fremme innovasjon og styrke relasjoner i arbeidslivet? På jobben blir vi entusiastiske, frustrerte, stressa, stolte og redde. På sitt verste kan følelser lede til konflikt, utbrenthet og dårlige beslutninger. På sitt beste kan følelser styrke relasjoner mellom kolleger, være en motor i innovasjonsprosesser og hjelpe oss med å avdekke ting som ikke fungerer. Følelser blir først en ressurs når vi lærer å håndtere de godt.

I denne videoen kan du se og høre Marius Jones dele sin kunnskap om hvordan organisasjoner kan bruke følelser for å utvikle organisasjonen i riktig retning. Marius Jones (PhD) er forsker ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH Norges Handelshøyskole, og her forsker han på samarbeid i startups. Marius har lang erfaring innen arbeid og forskning på lederutvikling, teamutvikling og kreativitet i organisasjoner.

Dette vil du få med deg:

  • Hva sier forskning om hvordan ulike følelser påvirker organisasjoner?
  • Hvordan bør vi håndtere følelser på en måte som gjør de til ressurser heller enn byrder?
  • Hvorfor er frustrasjon, frykt og misnøye nyttig i innovasjonsprosesser?
  • Hvordan bruke data for å forstå hvordan organisasjonen har det?

Om foredragsholderne:

Marius Jones (PhD) er forskere ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH Norges Handelshøyskole, der han forsker på samarbeid i startups. Marius er også konsulent i AFF med fokus på lederutvikling, teamutvikling og kreativitet i organisasjoner. I tillegg har Marius podcasten Ledertaffel,  som er NHHs podcast om ledelse.