Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Amesto TechHouse

Trond Larsen
Trond Larsen
Customer Analytics Advisor
SelskapAmesto TechHouse er et ledende skandinavisk konsern innen forretningsrådgivning, programvare og tjenester, grunnlagt i 2002, og startet og eid av den norske gründerfamilien Spandow.
HeadquartersNorge
IndustriForretningsrådgivning, programvare og tjenester

Om Amesto TechHouse

Amesto TechHouse er et ledende skandinavisk konsern innen forretningsrådgivning, programvare og tjenester, grunnlagt i 2002, og startet og eid av den norske gründerfamilien Spandow.

Amesto effektiviserer og automatiserer forretningsprosesser slik at kundene kan oppnå høyere verdiskapning. Deres spesialkompetanse på programvare og tjenester ligger innen forretningsløsninger – ERP, CRM og HRM, samt innsiktsløsninger, Modern Infrastructure & Workplace og AI & Analytics. Amesto er Microsoft Certified Gold Partner, og er en av de største Visma- og SuperOffice-partnerne i Norden.

I 2020 ble Amesto kåret til et av Norges 25 mest innovative selskaper.

Tre P’er – People, Planet, Profit

People, Planet & Profit er rammeverket som benyttes for å fremme en bærekraftig utvikling. I Amesto innebærer Trippel Bunnlinje at alle leverer på KPI’er knyttet til People, Planet og Profit. Amesto har en tydelig uttalt og ønsket bedriftskultur som bidrar til å skape varige konkurransefordeler, både for de selv og deres kunder.

People – kundeinnsikt via Net Promoter Score

Amestos kundevisjon er å ha de mest fornøyde kundene. De skal forenkle hverdagen både for seg selv og kundene ved å være tilgjengelig, dele kompetanse og skape verdier basert på innsikt. Å forstå hva kundene faktisk trenger, og ha fakta om det, er viktig for å kunne utvikle en kundeorientert organisasjon. Amesto måler medarbeider- og kundetilfredshet («People») ved hjelp av en Net Promoter Score.

Via Netigates plattform sendes det ut en månedlig NPS-undersøkelse til kundene for å få nødvendig innsikt og måle relasjonen. Her blir kundene spurt om «i hvilken grad de vil anbefale Amesto til sine venner og bekjente». Amesto sender også ut NPS undersøkelser når et support- eller konsulentoppdrag er fullført, en såkalt tNPS (transaksjonsbasert) undersøkelse.

Du må jobbe dedikert med kundetilfredshet hver dag, slik at du har den faktainformasjonen du trenger for å ta de rette beslutninger. Et system som tilrettelegger for å innhente relevant informasjon er viktig, og det er dette vi bruker Netigate til.

Trond Larsen, Customer Analytics Advisor

 

Benytter Netigate API

Amesto har en API-integrasjon mellom SuperOffice CRM og Netigate, som gjør det mulig å hente kontaktdata fra SuperOffice CRM, basert på gitte kriterier. Kontaktene videresendes til Netigate. Den månedlige NPS-undersøkelsen sendes deretter fra Netigate, som leser inn svarene og sender dem tilbake til SuperOffice CRM, hvor resultatene umiddelbart vises på kundekortet. På denne måten gjøres svarene i undersøkelsen tilgjengelig for alle ansatte i Amesto. All informasjon samles ett sted.

Kundeorientert organisasjon

Kunder er godt informerte. De kommuniserer med hverandre og innhenter enkelt den informasjonen de ønsker. Alle kan levere et produkt i dag, men det som skiller bedrifter fra hverandre er tjenesten som leveres. Amesto leverer tjenester og god kundeopplevelse, og dette gjennomsyres i alle ledd i hele organisasjonen For å lykkes, erfarer Amesto at det er viktig at alle i organisasjonen tar eierskap til kundemålinger og feedback. Integrasjonen mellom SuperOffice CRM og Netigate gjør det enkelt og mulig for hele organisasjonen å ta del i resultatene av undersøkelsene. Innhentet informasjon blir deretter forvaltet og benyttet som beslutningsgrunnlag for nye tiltak, basert på kundenes tilbakemeldinger og behov.

De ansatte skal ha like stort eierskap til Kundetilfredshetsmålinger (NPS) som ledelsen har. Med en forankring i hele organisasjonen, via NPS-planer i alle Team, sørger vi for en stadig bedret NPS score. Vi har stor nytte av Netigates plattform, og mange av tiltakene som er satt i gang, er basert på tilbakemeldinger fra kundene. Faktainformasjon fra kundeundersøkelser har betydd mye i forhold til hvordan vi har utviklet oss.

Trond Larsen, Customer Analytics Advisor 

Med Netigate får Amesto TechHouse

En brukervennlig plattform for kundeundersøkelser

Automatisk håndtering av feedback med Netigate API

Viktig innsikt for utvikling av kundeforhold

Analyser og rapporter til bruk i beslutningsprosesser

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.