Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Frydenbø Group

SelskapFrydenbø Group er et familieeid konsern med fem forretningsenheter; INDUSTRI, BIL, EIENDOM, MARINE og NXT.
HeadquartersNorge
IndustriIndustry, Employer & Occupational Care., Produksjon og industri

Forretningsområder
Eiendom, bil, marine, industri, investering, utvikling
Frydenbø Logo

Frydenbø

Om Frydenbø Group

Frydenbø Group er et familieeid konsern med fem forretningsenheter; INDUSTRI, BIL, EIENDOM, MARINE og NXT. Konsernet sysselsetter totalt 550 medarbeidere og omsatte i 2019 for 3 milliarder kroner. Videre vekst skal sikres gjennom fokus på kundereise, team, lønnsomhet og bærekraft. Frydenbø Groups samlende visjon lyder: «Vi skal skape verdier gjennom kvalitet og service i verdensklasse». Hovedkontoret ligger i Bergen, og Frydenbø ble etablert i 1916.

 

Utfordring

Frydenbø har utviklet “Team” som et av sine strategiske fokusområder. Disse går på tvers av konsernets forretningsområder. De har stor tro på å måle utviklingen hos det de betegner som sin viktigste ressurs.
“Vi vet at når våre medarbeidere har det bra, så gir det bedre kundeopplevelser og derav bedre lønnsomhet for oss. Det er derfor viktig for oss å kartlegge etter definerte KPIer, hva medarbeiderne er fornøyd med, og hva vi må jobbe mer med. Det er utgangspunktet for avdelingenes kontinuerlige tiltak”

Vi vet at tilfredse medarbeidere også er engasjerte medarbeidere – som igjen skaper økt produksjon. Vi ønsket å finne ut hva våre ansatte var fornøyd med, og hva vi kunne jobbe mer med for å oppnå høyest mulig tilfredshet for våre medarbeidere.

For å på best mulig måte kunne etterleve sine visjoner, ønsket Frydenbø å måle hvor tilfredse deres medarbeidere var.

Det var viktig for selskapet å finne en god måte å måle medarbeidertilfredsheten. Målet var å finne en enkel og stabil løsning som ga svar på hvordan deres ansatte har det på jobb. I tillegg var det viktig å finne gode løsninger for det viktige etterarbeidet.

Løsning

Alle fire delkonsern, og selskapene under disse sender årlige medarbeiderundersøkelser til de ansatte. Denne undersøkelsen er delt opp i syv kategorier; arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver, kompetanse, trivsel og medarbeider relasjoner, informasjon og kommunikasjon. I tillegg la de også til en del kalt “Om Frydenbø”. Hver av disse kategoriene har mellom 3-8 påstander som skal besvares på en skala fra 1 til 5.

Netigate har vært delaktig i utformingen av undersøkelsens kategorier og spørsmål. Designet på selve undersøkelsene har også Netigate stått for. Det samme gjelder utarbeidelsen av rapportene i etterkant av undersøkelsene.

Etter hver undersøkelse får hvert delkonsern en utfyllende hovedrapport. Hvert selskap, samt noen avdelinger, mottar også en mindre rapport som legges frem for de ansatte. I samarbeid med de ansatte utarbeider selskapene tiltak der undersøkelsene viste at det fantes utfordringer.

For å måle om tiltakene som ble iverksatt har gitt resultater, gjennomfører selskapene to oppfølgende puls-undersøkelser per år. Dette er mindre undersøkelser med utvalgte kategorier og spørsmål som sendes ut med 3-4 måneders mellomrom.

De korte og mer spesifikke pulsundersøkelsene ga svar på om, og hvilke, tiltak som har fungert som ønsket. Dessuten er det både raskt og enkelt å endre eller ta bort de tiltakene som ikke har gitt ønskede resultater. Den største fordelen med å gjennomføre regelmessige pulsundersøkelser i etterkant av den årlige medarbeiderundersøkelsen, er at eventuelle tiltak raskt kan settes inn, evalueres og eventuelt endres. Det gjør at medarbeiderne ser at de blir tatt på alvor, noe som gir økt tilfredshet.

Netigate har gitt oss et unikt verktøy som hjelper oss i vårt arbeide med å skape et godt arbeidsmiljø med fornøyde medarbeidere.

Resultat

  • Frydenbø har ved hjelp av Netigates løsninger fått et godt bilde på hvordan deres medarbeidere har det på jobb.
  • Det tette samarbeidet med Netigates kundekontakter har bidratt til at de rette spørsmål har kommet med i undersøkelsene, slik at rette tiltak har kunnet iverksettes.
  • Det har gitt en stor tidsbesparelse å ha et godt samarbeid og god oppfølging fra Netigate i arbeidet med økt medarbeidertrivsel.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.