Få innsikten du trenger for å ta avgjørelser basert på data

Nettundersøkelser har fått en sterk posisjon som en svært vellykket og fleksibel form for datainnsamling. Kunde- og medarbeiderundersøkelser via e-post, nettlenker eller QR-koder blir stadig viktigere i takt med den voksende utbredelsen av nettmedier, og er nå en del av den daglige driften i mange selskaper og organisasjoner.

Det finnes i dag en mengde programvareløsninger med store forskjeller når det gjelder bruk, analysekapasitet, funksjonalitet og pris. Det er derfor viktig at brukerne er bevisst på sine egne behov før de tar en kjøpsbeslutning, og at de vet nøyaktig hvor og hvordan de ønsker å bruke programvaren og hva de vil ha ut av resultatene.

Hensikten med disse spørsmålene er å hjelpe dere til å kartlegge hvilke behov dere har, slik at dere kan ta en informert beslutning om hvilket undersøkelsesverktøy som best oppfyller disse behovene.