Skapa den ultimata arbetsplatsen med hjälp av medarbetarundersökningar

Nöjda medarbetare presterar bättre, är mer benägna att stanna kvar på företaget och är rent allmänt gladare. Och vilket företag vill inte ha glada medarbetare? Den svåra delen är att veta vad som gör dina medarbetare nöjda med sin arbetsplats och sitt arbete. Medarbetarundersökningar är det enklaste och effektivaste sättet att skaffa den informationen. De hjälper dig att kontinuerligt hålla koll på hur nöjda medarbetarna är med olika aspekter av sitt jobb och det ger dig kunskap om vilka områden som behöver förbättras och vilka där du redan gör ett bra arbete.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

360 graders analys utvärderar chefer från alla vinklar

En 360 graders utvärdering är en metod där chefer blir utvärderade från flera olika håll: från högre chefer, från chefer på samma nivå och från underställda. Genom att jämföra deras åsikter med chefens egna åsikter kring sina ledaregenskaper får du en komplett bild. Den feedback du får kan du sedan använda som bas för utveckling till den utvärderade chefen.

Jämställdhetsundersökningar säkerställer att varje medarbetare känner sig respekterad

Varje företag som strävar efter en positiv företagskultur där varje medarbetare känner sig säker och respekterad måste visa att de tar jämställdhetsfrågor på allvar. För att veta hur medarbetare känner i de här frågorna är det bra att kontinuerligt utföra jämställdhetsundersökingar. Det ger dig information för att skapa en bra jämställdhetsplan eller upprätthålla den befintliga och på så sätt säkerställa att ingen medarbetare mår dåligt på grund av diskriminering.

Bra chefer tar fram det bästa ur sin personal

Att vara en ledare är ett komplext och många gånger svårt arbete. En bra ledare behöver få sina anställds respekt och samtidigt vara responsiv till deras olika behov. Chefer arbetar med människor och därför finns det alltid plats för förbättring. Att fråga medarbetare vad de tycker om sin chefs ledaregenskaper är ett bra sätt att få feedback på styrkor och svagheter. Anonyma enkäter som utvärderar en chefs ledarskap ger ärliga och uppriktiga svar som annars kan ha tendens att inte komma fram. Genom att undersöka chefers ledarskap skapas ett underlag som är ett utmärkt att använda till feedback för personlig och professionell utveckling.

Kartlägg vilka kompetenser som finns i företaget genom kompetensanalys enkäter

Många medarbetare vill utveckla sin kompetens för att känna tillfredställelse med sitt arbete. Skaffa det underlag du behöver för att kunna vara responsiv till dina medarbetares önskningar så att de kan känna sig stimulerade på sitt arbete. Med kompetensanalys enkäter kan du kartlägga vilken kompetens som finns i företaget både i sin helhet och på individnivå. Är vissa medarbetare på fel plats? Vilka behöver utveckla sin kompetens för att göra ett bättre arbete och känna sig mer stimulerade? Finns det medarbetare som har för lite kompetens inom sitt område? Ta reda på det genom kompetensanalys enkäter.

Effektivisera ditt rekryteringsarbete

En rekryteringsenkät är ett effektivt sätt att filtrera ut nyckelanspråk bland de sökande. Att gå igenom en bunt med ansökningar är tidskrävande när du vet vilka egenskaper du söker. Med en rekryteringsenkät kan du enkelt filtrera fram de sökande som du vill titta närmre på. I resultaten från enkäten kan du tydligt jämföra de sökandes textsvar och på så sätt lätt plocka ut dina favoriter. En rekryteringsenkät är också ett utmärkt sätt att sprida din annons på ett innovativt och sätt.

Behåll kompetensen i företaget med exitundersökningar

När en medarbetare lämnar företaget bör du ta reda på varför, och det gör du enklast genom att skapa en exitundersökning. Personen som slutar har oftast inget att förlora på att ge dig uppriktiga svar. Genom att veta varför medarbetare väljer att sluta får du möjligheten att förändra de områden där det finns missnöje och på så sätt öka chanserna för att behålla viktig kompetens. Anledningar till att medarbetare slutar kan vara att de inte är nöjda med företaget som arbetsplats, ledningen, lönen eller att de inte känner att de får utveckla sin kompetens. Det kan röra sig om relativt enkla saker att ändra på och som då också blir till fördel för alla medarbetare på företaget.

Förbättra den interna kommunikationen

En väl fungerande intern kommunikation är viktigt för alla företaget, särskilt större och komplexare organisationer. Företag består av människor som kommunicerar med varandra via mail, chat, interna nätverk, telefon och face-to-face. Varje dag flyter stora mängder information genom företaget om allt från nästa After Work till komplexa affärsbeslut. Få en bra överblick över det interna informationsflödet genom att utföra undersökningar som kartlägger den interna kommunikationen. Genom dem får du bra information kring vilken information som går genom vilka kanaler och till vilka människor. Det hjälper dig att fixa problem i den interna kommunikationen som annars kan ligga och stjäla tid från viktigt arbete.

Varje succé startar med en bra idé

Många medarbetare går runt med många bra ideer och enkäter kan hjälpa dig att dra fördel av dem. Ett företag består av människor som var och en är experter på sina områden. Deras kunskaper är en utmärkt källa till nya och innovativa ideer som kan hjälpa ditt företag att bli framgångsrikare. Fler och fler företag börjar få upp ögonen för kraften i den kunskap som varje medarbetare samlar under sitt dagliga arbete och börjar använda metoder för att effektivt kunna samla in idéer och förslag. En bra start är att introdusera ett standariserat system med, exempelvis, en månatlig enkät som samlar in idéer. Genom att använda en enkel och kontinuerlig insamlingsmetod ökar chanserna till att alla bra idéer verkligen tas till vara.

Onboardingenkäter ger nya medarbetare en bra start i företaget

Var säker på att varje ny medarbetare får den bästa möjliga start de kan få på ditt företag. Utvärdera deras första veckor på företaget för att vara säker på att alla får rätt introduktion, all den information de behöver och alla sina frågor besvarade. Komplettera onboardingenkäten med några frågor kring deras första intryck av er som företag. Ett par nya ögon kan ge nya insikter och värdefull information. Samtidigt känner den nya att den har hamnat på ett företag som bryr sig om sina anställdas åsikter.

Ladda ner hela rapporten

Här kan du ladda ner den fullständiga rapporten med 10 tips på hur online enkäter hjälper dig att bli en bättre HR-chef.