nmi

Vad är NMI egentligen och varför är det så viktigt för företag att mäta det? I detta inlägg går vi igenom vad NMI är, varför du vill mäta det och hur du kommer igång!

NMI: Nöjd Medarbetar Index

NMI står för Nöjd Medarbetar Index och är ett sätt att mäta hur väl dina medarbetare trivs på arbetsplatsen, hur nöjda de är med ledarskapet och hur dom uppfattar företagsmiljön. När du gör en NMI-undersökning får du en mätbar siffra mellan 1-100 som kan jämföras över tid, men även mellan olika företag.  

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Därför vill du mäta NMI

För att ditt företag ska kunna nå sina mål behövs inte bara belåtna kunder, utan även nöjda medarbetare. Det primära syftet med att mäta NMI är att få tillgång till viktiga insikter som leder till ökat engagemang och ökad produktivitet. En god arbetsmiljö med nöjda medarbetare leder, som bekant, till mer lönsamhet och mindre personalomsättning.

Därför är det en bra idé är att som standard skicka ut en NMI-mätning varje å. På så sätt kan du mäta medarbetarnöjdhet över tid.

Viktigt att poängtera är dock att en NMI-mätning bör ha ett tydligt syfte som ligger till grund för undersökningen. Det finns ingen poäng med att hastigt sätta ihop en undersökning vars resultat sedan inte används till något konkret. Funder därför igenom vad syftet med undersökningen är innan du sätter igång.

Här listar vi några goda skäl till varför du bör mäta NMI:

  • Märkbart missnöjda medarbetare – kanske du känt av en märkbart nedstämd stämning på arbetsplatsen, eller en minskning i produktivitet? Då kan det vara en bra idé att fokusera ett stort antal av dina frågor på just nöjdhet. 
  • För att minska personalomsättning –  Stor personalomsättning kan kraftigt påverka ett företags ekonomi och förutsättningar. Att försöka förstå orsakerna till varför medarbetare väljer att lämna arbetsplatsen, och hitta en förbättringsteknik, är därför avgörande för din verksamhets överlevnad.
  • Efter att förändringar genomförts – Vissa förändringar kanske ägt rum på företaget som har kommit att påverka personalen. Då kan en NMI-mätning ge dina medarbetare en chans att berätta hur de känner och vad som krävs för ökad trivsel.   
  • För att generellt förbättra företagsmiljön – Kanske har du som mål att sätta dina medarbetare i centrum och konstant jobba på att förbättra företagskulturen? En NMI-mätning kan då vara den perfekta metoden för dig.

Vad gör jag med resultatet?

Nar du analyserat svaren kommer du att kunna identifiera vissa områden inom din verksamhet som kräver förbättring. Då är det viktigt att skapa en konkret handlingsplan och sedan förmedla planen till dina medarbetare. Alla har ett ansvar i förbättringsarbetet och därför är det viktigt att både ledningen och personalen är insatta i frågorna och förstår vad som behöver göras. 

 Ett bra mål är därför att från år till år försöka förbättra ditt NMI och även jämföra ditt NMI med andra företag inom samma bransch.

Genom att göra en NMI-undersökning får du konkreta och handlingsbara insikter. På så sätt ser du till att fokusera på de områden som gör skillnad.

Så här bygger du din NMI-undersökning

Du väljer själv hur stor och omfattande NMI-undersökningen ska vara. En vanlig NMI-mätning bygger dock på tre grundläggande frågor – som vi listar här nedan. Tänk på att en för lång undersökning med många frågor lätt kan trötta ut deltagarna. Därför är det bra att försöka vara utförlig men samtidigt koncis, så att du slipper bortfall.

Tänk även noga igenom syftet med din undersökning innan du utformar den. Finns det vissa områden du vill täcka? Eller har du upptäckt några problem som du skulle vilja veta mer om? Med de frågeställningarna i åtanke kan du börja utforma din NMI-undersökning. Frågorna som listas nedan rekommenderar vi ligger till grund för din undersökning: 

Tre vanliga frågeställningar

  • Hur nöjd är du med arbetsplatsen?
  • Hur väl uppfyller arbetsplatsen dina förväntningar?
  • Hur jämför sig arbetsplatsen med din ideala arbetsplats?

Kom igång med din NMI-mätning redan idag

NMI är ett mycket användbart verktyg som företag världen över använder sig av för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda. På så sätt är det även ett bra mätverktyg att använda för benchmarking.

Känner du dig redo att komma igång med din NMI-undersökning? Kontakta Netigate idag. Vi hjälper dig med enkla mallar och effektiva verktyg. Testa gratis i 30 dagar!