Du kan aldrig sätta ett pris på andras omdömen och åsikter om dig, din organisation eller ert företag och för att utvecklas är det vanligt att utföra en 360 graders utvärdering för en helhetsbild. Att andra har en bra uppfattning av dig och dina professionella kvaliteter är osannolikt något som kommer att bli omodernt snart. Verktyget 360 graders feedback och ett vanligt användningsområde är att betygsätta hur omtyckta och uppskattade organisationens mellanchefer är genom att analysera resultatet av de numeriska värdena. Netigate - Skapa en 360 graders evaluering och å feedback från alla vinklar

360 graders utvärdering – feedback från alla vinklar

Idén om hur 360 graders utvärderingen fungerar inom en organisation är ganska simpel. Det går ut på att samla åsikter ifrån kollegor och medarbetare som omger en specifik person, för att sedan skapa en fullständig bild av hur personen upplevs inom arbetsplatsen. De 360 graderna inkluderar vanligtvis en självutvärdering så mätningen omfattar såväl interna som externa källor för att få en så övergripande bild som möjligt. I ett modernt företag fungerar 360 graders utvärdering effektivast för mitten-nivå anställda och mätningen omfattar då feedback från underordnade, kollegor och chefer och mäts tillsammans med den egna självvärderingen. Idén är att kartlägga alla de styrkor och svagheter som personen besitter för att sedan ge vägledning för vidare utveckling. Det finns också kontroversiella argument kring lön och karriärsmöjligheter som delvis kan baseras utifrån resultatet.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Skapa bättre relationer i hela organisation

Fördelarna med att samla och analysera feedback från så många olika källor är ganska självklar – Information är makt och ju fler människors åsikter som analyseras, desto mer användbar är informationen du får tillgång till. Många anställda anser att detta verktyg kan vara ögonöppnande och tar gärna ödmjukt emot feedback från sina underordnade för att kunna förbättra sitt ledarskap och skapa bättre relationer utigenom hela organisation. Anställda på lägre nivåer får även ett verktyg och en kanal för att utvärdera sina överordnade.

Korsexaminera resultaten mellan olika avdelningar och år

En av nyckelfördelarna med 360 graders utvärdering är förmågan att kunna korsexaminera resultaten mellan olika avdelningar och olika år. I verkligheten genmförs de flesta undersökningarna med hjälp av programvaror som presenterar frågorna på ett sådant sätt som kan kvantifieras. Till exempel, frågor där personer ombeds betygsätta i vilken utsträckning de instämmer eller inte instämmer med ett visst uttalande. Ett annat knep är att ställa frågorna på en rad olika sätt för att eliminera en partisk formulering. Att använda en programvara för att genomföra undersökningen har även ytterligare fördelar i form av bekvämlighet, anonymitet och att resultaten enkelt kan bearbetas och lagras.

Läs mer om 360 grader feedback

Här har vi listat 5 bra anledningar till varför dina medarbetare har nytta av 360 graders feedback