Medarbetarrapporten 2010 jämfört med 2009

Medarbetarrapporten 2010 visar i generella drag mer optimistiska svar jämfört med 2009 års rapport. Frågor som gäller organisationens tillväxt och utveckling inom de kommande 12 månaderna är mer positiva. Utöver detta verkar det som att medarbetarna ser ljust på organisationernas framtid när vi analyserar svaren.

Till medarbetarrapporten

Läs svenska medarbetare och medarbetarrapporter från de senaste åren. Vad är de största förändringarna på arbetsplatser. Sedan  2019 är en ny sektion av frågor framtagen för att mäta hållbart medarbetarengagemang. Således något vi ser ett allt större behov av under åren.