Arbetsplatsen har förändrats drastiskt under det senaste decenniet. Millennials har inte bara ett annat tänk och agerar annorlunda än baby boomers, vilka är på väg in i pension, tillvägagångssättet och landskapet för att rekrytera topptalangerna har också förändrats. För att hitta och behålla talang är det viktigt att ha förstått hur man framgångsrikt kan öka medarbetarengagemanget.

När kandidater letar jobb idag är deras go-to resurs sociala medier, och då särskilt LinkedIn. Faktum är att, enligt en artikel publicerad av NewsWeek 2016, så finns det idag ungefär 2 miljarder millennials runt om i världen, och av dessa använder 87 % LinkedIn aktivt när de letar arbete. Dessutom utgör de cirka 38 % av LinkedIns totala användarbas.

Företag och rekryterare vet emellertid att det krävs mycket mer för att rekrytera topptalanger än att enbart sålla igenom miljontals potentiella kandidater online. Idag läggs större fokus på medarbetarupplevelser, livsbalans, och andra alternativ.

Vad betyder då detta för företag och rekryterare? Läs vidare för att lära er om sex topptrender för att öka medarbetarengagemanget 2020.

1. Arbetstagarupplevelsen

Babyboomers klagar idag ofta på en bristande arbetsmoral hos millennials. Å andra sidan beskyller millennials ofta babyboomers för en skadad, obalanserad ekonomi, samt brist på arbetstillfällen.

Oavsett vilken generation du associerar dig med är sanningen att saker och ting inte är så enkla som de var för 20 eller till och med 30 år sedan. Efter att ha sett sina föräldrar förlora sina pensionskonton, efter många år av service och lojalitet till ett företag går det inte beskylla millennials för deras bristande vilja att närma sig karriärer på samma sätt.

Därför är dagens millennial-anställda mer intresserade av upplevelsen av sina jobb och karriärer. På grund av den höga kostnaden som kommer med att omsätta medarbetare, är det många företag som inser vikten av att stärka samt forma upplevelsen för sina anställda, att det är väl värt investeringen. Att öka medarbetarengagemanget genom att tänka på helhetsupplevelsen kan därför löna sig.

Saker att ta med sig: Att investera i- och implementera flexibla arbetstimmar, distansarbete, löneförmåner, och en rad andra verktyg, är alla effektiva sätt som “talar” till anställda idag, och det förbättrar även upplevelsen för dem.

2. Lönsamma karriärvägar

Borta är de dagar då anställda i stort sett var nöjda med ett 9 till 5 jobb och en regelbunden lön. Millennials söker snarare möjligheter som formar deras karriärer. Faktum är att, enligt en studie publicerad av Gallup News, rankas avancerade karriärmöjligheter som det viktigaste som påverkar då karriärbeslut ska fattas.

Det är därför säkert att säga att millennial-anställd sannolikt inte kommer att stanna kvar på ett jobb eller inom ett företag som inte ger dem möjligheten att utvecklas, lära sig nya färdigheter, eller avancera. Företagen borde investera i att utbilda sina anställda och hålla dem informerade om de möjligheter till avancemang som finns inom företaget.

Tips att ta med er: Ta er tid att prata med era anställda om deras önskemål och mål. Gör det möjligt för millennials att se sig själva stanna kvar inom ert företag en längre tid. Detta kommer inte bara att hålla dem engagerade, det kommer också att förebygga dem från att leta möjligheter på annat håll. Vissa företag erbjuder också personliga utvecklings- och kompetensutbildningar för att hjälpa anställda att få nya färdigheter.

3. Tillåta livsbalans

Livsbalans är enormt idag. Detta beror på att de flesta familjer numera är hushåll med två inkomster. Eftersom både föräldrar och makar har jobb, är behovet av att ha ett flexibelt jobb, för att hinna med både familje- och hushållsansvaret, viktigare än någonsin.

Många baby boomers hävdar att arbete hemifrån bara är en ursäkt för millennials att vara lata. Men företag och arbetsgivare börjar se värdet i livsbalans. Studier har visat att en flexibel balans mellan arbetsliv och fritid leder till färre sjukdagar, och minskar risken för utbrändhet hos de anställda.

Dessutom har distansarbete visat sig öka produktiviteten, därför erbjuder många företag flexibla arbetstider, löneförmåner, och möjligheter till distansarbete till sina anställda. Dessutom visar det också millennial-anställda att företaget bryr sig om både deras karriärer och privatliv.

Som ett resultat ger 2020 löfte om att bli året som kommer att leda till ökad förståelse för de anställdas behov till livsbalans. Fler företag undersöker olika möjligheter till att låta sina anställda arbeta på ett sätt som passar in i både deras personliga- och professionella livsstilar.

Tips att ta med sig: Sammantaget vill de anställda ha kontroll över sin egen tid. Därför måste arbetsgivare lära sig att acceptera detta och låta sina anställda arbeta i sin takt och när det bäst passar dem, samtidigt som de förblir både produktiva och professionella.

charles-koh-365298 bild på kaffekopp på arbetsplats. Vad krävs för att öka medarbetarengagemanget?

4. Att förse sina anställda med de verktyg de behöver för att öka medarbetarengagemanget

För en anställd finns det inget mer frustrerande än att bli ombedd att göra ett jobb som hen inte kan utföra på grund av att hen saknar resurser. Detta är detsamma som att, redan från start, ställa in sina anställda på att misslyckas. Istället måste arbetsgivare och företag investera i, och anstränga sig för, att ge anställda de verktyg och tekniska resurser som de behöver för att effektivt kunna utföra sina jobb.

Tips att ta med sig: Detta betyder inte att företag uppmuntras till att köpa alla nya tekniska prylar som dyker upp på marknaden, men att investera i rätt verktyg – särskilt då gammal teknik försvinner och blir förlegad – kommer att hålla de anställda intresserade, engagerade och få dem att prestera på bästa sätt.

5. Regelbundet erkännande och feedback för att öka medarbetarengagemanget

Anställda vill bli erkända och få feedback, även om den är negativ. Sanningen är att många anställda ofta känner sig ignorerade av sina managers. Detta leder inte bara till låg moral, det minskar dessutom produktiviteten. Faktum är att studier har visat att det är dubbelt så sannolikt att medarbetare förlorar engagemanget för sitt arbete när de känner sig ignorerade av sina managers.

Men att ge feedback och erkännande till anställda, regelbundet eller till och med veckovis, har visat sig att avsevärt öka både produktiviteten och engagemanget. Anställda är 30 gånger mer benägna att arbeta hårdare om de fått regelbunden feedback från sina managers, särskilt feedback som fokuserar på medarbetarens styrkor.

Dessutom föredrar de flesta anställda regelbunden feedback mot årliga utvecklingssamtal. Detta beror på att medarbetare – särskilt de som är under 30 år gamla – är av åsikten att feedback, då det betyder som mest, leder till de mest meningsfulla handlingarna.

Tips att ta med: Att ta tid åt att ge feedback åt en anställd är ett enkelt sätt att höja moral, produktivitet, samt att få anställda att arbeta hårdare. Att investera i ett feedbackverktyg för anställda kan hjälpa företag, managers, och HR-team att övervaka och samla in feedback från anställda, såväl som att organisera årliga prestationsbedömningar och/eller granskningar.

6. Implementera de rätta verktygen för att förstå och analysera medarbetarupplevelsen

För att hjälpa till att övervaka, analysera, och mäta nivån av tillfredsställelse och anställning för arbetstagarna, börjar många företag att använda sig av tekniska verktyg, vilka hjälper dem med att samla in data samt att kontrollera denna.

Framåtblickande företag, som effektivt mäter engagemangsnivåer, tillfredsställelse, och den övergripande medarbetarupplevelsen bland sina anställda ökar både moralen och produktiviteten, samt minskar personalomsättningen. Det finns ett flertal tekniska lösningar, såsom medarbetarundersökningar, realtidsverktyg för medarbetarfeedback, och till och med maskinbaserad teknologi som mäter medarbetarengagemang.

Tips att ta med: Genom att göra anställningserfarenhet till en av företagets topp-prioriteringar, samt investera i teknik och verktyg för att hjälpa HR-team, kan företag och HR-team verkligen göra skillnad i anställdas liv och karriärer, samt i organisationen som helhet.

Metis är till exempel ett nytt AI-system som fungerar som en intelligent assistent till HR-team. Det samlar in, analyserar och rapporterar viktiga insikter till användarna, vilket tillåter HR-team och företag att omedelbart agera på dem.

Slutligen, när man förser HR-team och managers med rätta tekniska verktygen, spenderar de mindre tid på att utföra administrativa uppgifter, och fokuserar mer på att förbättra medarbetarupplevelsen.

Vad säger dina anställda?

Ta reda på vad de anställda verkligen tycker genom att dra fördel av Netigates lösningar för medarbetarengagemang, såsom anställningsundersökningar, 360 feedback, samt en Employee Feedback station.