onboarding

Det är en avgörande del för varje företag och varje HR-avdelning att så effektivt som möjligt välkomna nyanställda till företaget. Det kan lättast göras genom en onboardingenkät efter några veckor. Det gäller att se till så att din nyanställda får den kunskap och de verktyg som behövs för att bli en fungerande del av organisationen. Vet du hur väl denna process fungerar i dagsläget hos er? Har du försett din nya medarbetare med en mentor och rätt kommunikationskanaler för hjälp och support? Har du skapat rätt förutsättningar för att de ska trivas och må bra?

Denna process går under många namn men kallas ofta för onboarding. Alla företag är i behov av talangfulla personer, och oavsett marknad så försöker de flesta organisationerna bygga en personalstyrka med de skickligaste personerna som går att hitta. För att lyckas med detta går det inte bara att skapa attraktiva jobberbjudanden utan rekryterings- och välkomstprocessen spelar också en betydelsefull roll i hur ett företags profil ses hos jobbsökande. För att besvara dessa frågor och veta var ni kan bli bättre rekommenderar vi en onboarding-undersökning.

Med en effektiv rekryteringsprocess blir det lättare för dig att hitta rätt talanger till företaget. Samtidigt kan en dåligt utformad process reflektera negativt över företaget, även om det har lite att göra med själva arbetet som kandidaten har anställts för.

Se därför till så att din onboarding-strategi är i topp form genom att be om feedback från dina anställda på ett strukturerat sätt.

Här är några förslag som du kan använda dig av när du utformar din onboardingenkät:

  • Vad tyckte du om rekryteringsprocessen?
  • Vilket förstaintryck fick du av företaget och vår rekryterare?
  • Hur var din första dag på jobbet?
  • Fick du tidigt tillgång till nödvändig information och rätt verktyg för att utföra ditt arbete?
  • Hur mottogs du av dina kollegor?
  • Hur tillgänglig var din mentor? Fick du den hjälp du behövde?
  • Vad tycker du fungerade bra?
  • Hur kan vi utveckla processen?

Det är viktigt att du försäkrar dig om att din onboardingenkät håller sig till ämnet. Som en tumregel bör därför frågor kring den anställdes arbete, engagemang och nöjdhet undvikas då de inte har någon betydelse i detta sammanhang. Dessa ämnen ska du istället diskutera och utvärdera i en annan enkät eller separat intervju vid ett annat tillfälle. Målet är att utvärdera den interna processen och inte de anställdas prestation.

En onboardingenkät kan vara relativt lång eftersom det finns många aspekter att täcka inom rekryteringen och introduktionen. Var inte rädd för att ställa många frågor – så länge de är relevanta och enkla att svara på.

Om du behöver hjälp på vägen så finns Netigate här för dig med skräddarsydda onboardingenkäter för medarbetare. Ta reda på om du använder rekryteringsprocessen på bästa möjliga sätt och hur hela organisationen kan arbeta mer effektivt med att välkomna nya kollegor till företaget.

https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/onboardingenkater-for-medarbetare/