Netigate Insight Platform: Framgångsrika företag har en sak gemensamt – de tar hand om sina anställda och investerar i deras potential. För att lyckas med detta behövs effektiva Voice of Employee-lösningar som dina anställda kan använda för att kommunicera och diskutera olika ämnen tillsammans med ledningen. Dessa områden inkluderar vanligtvis arbetsmiljö, arbetsverktyg, upplärning och prestation.

Voice of Employee

Netigates Insight Platform och Voice of Employee-lösningar består av sex nyckeldelar:

  1. Medarbetarundersökningar
  2. Undersökningar av medarbetarengagemanget
  3. 360 graders evalueringar
  4. Exitundersökningar
  5. Onboardingenkäter för medarbetare
  6. Formulär för feedback

Det underlättar att använda digitala kommunikationsmetoder eftersom de bevarar anonymiteten (vid behov) och samtidigt ökar tillgängligheten för dina medarbetare som kan logga in på jobbet, hemifrån eller på resande fot för att hålla sig uppdaterade och göra sina röster hörda i pågående debatter. Undersökningarna analyseras i realtid och feedbacken sammanställs i grafer, diagram och andra visuella hjälpmedel så att du enklare kan granska och förstå resultatet.

Efter att du har satt tydliga mål är det dags att välja leverantör. Då är det bra att först konsultera en jämförelsesajt där du kan utvärdera olika företag utifrån de aspekter som är viktiga för dig. Är det kostnaden som är i fokus? Har du ett större behov av kundanpassade lösningar? Eller kanske en kundservice som är tillgänglig dygnet runt?

Ett genomtänkt Voice of Employee-program ökar medarbetarengagemanget och produktiviteten samtidigt som det hjälper dig bevara glada och tillfredsställda medarbetare. Anställda som är nöjda med sin arbetsplats stannar kvar längre och med exitundersökningar får du tillgång till ytterligare feedback för att behålla de medarbetare som är avgörande för företagets framtid.

Netigate hjälper dig skapa ett Voice of Employee-program med vår världsledande Insight Platform som används av tusentals framgångsrika företag. Plattformen kan även sömlöst integreras med andra ledande system – det har aldrig varit så enkelt att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet.

Läs mer om hur Netigate Insight Platform fungerar och prova Sveriges ledande undersökningsplattform: https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/