Det finns en stor mängd olika tillvägagångssätt att använda sig av för att skapa enkäter eller marknadsundersökningar för att utforska en potentiell marknad. De har dock alla en sak gemensamt – det avgörande syftet.

market research

Enligt den erfarna marknadsspecialisten Julia Whitehead, kan marknadsundersökningar delas upp i två huvudkategorier som baseras på antingen kvantitet eller kvalitet. Vilken av dessa som du väljer att använda beror helt på det resultat du vill uppnå. Kvantitativa undersökningar visar hur stort ditt potentiella marknadssegment är. Kvalitativa undersökningar går in på djupet och skildrar vad denna kundgrupp uppskattar och förväntar sig av din produkt eller tjänst.

Båda tillvägagångssätten kan genomföras både öga mot öga eller genom använda webbenkäter. De kan också utföras i kombination med varandra för att ge en mer detaljerad bild av vad dina kunder efterfrågar och hur stor din kundgrupp kan bli om du bemöter dessa behov.

Våga be om hjälp med marknadsundersökningar

Vi har alla olika färdigheter och kunskaper, men ingen kan allt. Du är fenomenal när det kommer till ditt expertområde och andra utmärker sig när det kommer till att skapa marknadsundersökningar. Men oroa dig inte, när du stöter på områden där du har bristfällig erfarenhet, så finns Netigate där för att hjälpa till.
Om du anger den grundläggande informationen för de svar du söker så hjälper Netigate dig att skapa en komplett undersökning inom ämnet. Sedan får du tillgång till den kunskap som du tidigare saknat.

Definiera vad det är du vill veta. Letar du efter statistiska siffror (kvantitet) eller personliga kommentarer (kvalitet)? Oavsett vad du söker så hjälper Netigate dig på bästa sätt.

Netigate – med rätt tillvägagångsätt

Marknadsundersökningar kan distribueras till befintliga kunder, förlorade kunder eller potentiella nya. Genom en välutvecklad webbenkät kan du ta reda på personers preferenser, nödvändiga förbättringar och hur väl du står upp gentemot era konkurrenter. Marknadsundersökningar och resultaten som producerats kan även användas för PR-ändamål, om du skulle definiera en ny kundgrupp under processen.

Netigates marknadsundersökningar ger dig en stadig grund att stå på när du utvecklar företagets strategier ytterligare.

Läs mer om de olika marknadsundersökningarna och kontakta oss om du har några frågor!

https://www.netigate.net/sv/marknadsundersokningar/