Det finnes tusenvis av måter å sette sammen en spørreundersøkelse på når du ønsker å undersøke et potensielt marked, men én ting har de alle til felles; det endelige målet. Her skal vi snakke litt om å bruke markedsundersøkelser på best mulig måte.

Bruke markedsundersøkelser riktig

I følge markedsundersøkelsesspesialist Julia Whitehead deles markedsundersøkelser inn i to hovedkategorier, basert på enten kvalitet eller kvantitet. Hvilken metode du velger avhenger fullstendig av hva du ønsker å oppnå med din markedsundersøkelse. Kvantitative undersøkelser vil fortelle deg hvor stor din potensielle målgruppe er, mens kvalitative undersøkelser handler om hva kundene foretrekker, og til syvende og sist kommer til å forvente fra dine tjenester og produkter.

Begge disse metodene kan utføres ansikt til ansikt til fastsatte tidspunkt, eller ved bruk av tilpassede undersøkelser på nett. Det er også mulig å gjennomføre kombinasjonsundersøkelser, som vil gi deg et bredere bilde av hva kundene dine ønsker, samt hvor stor kundegruppen din potensielt kan bli når, og hvis, du møter kravene de legger frem.

Få hjelp til å bruke markedsundersøkelser riktig

Alle kan vi mange ting, men ingen kan alt. Du er selv ekspert på ditt område og din bransje, mens andre er eksperter på det å gjennomføre markedsundersøkelser. Nettopp her kan Netigate hjelpe deg. Du forteller dem hva du ønsker å fra undersøkelsene, og de hjelper deg å sette sammen en markedsundersøkelse som skaffer deg den kunnskapen du mangler i dag om ditt potensielle marked.

Først er det vesentlig at du definerer hva det er du ønsker å finne ut. Ønsker du for eksempel statistiske tall (kvantitet), eller ønsker du personlige kommentarer (kvalitet)? Uansett hva du er ute etter, vil Netigate hjelpe deg å innhente informasjonen på best mulig måte.

Netigate − det handler om riktig tilnærming
Markedsundersøkelser kan rettes mot eksisterende kunder, tapte kunder eller potensielle nye kunder. Gjennom en nøye tilpasset undersøkelse kan du finne ut folks preferanser, nødvendige forbedringer av produkter eller tjenester, samt hvor godt du stiller mot dine konkurrenter. Markedsundersøkelser og de påfølgende resultatene du får kan også brukes i markedsføringssammenheng dersom du får definert en ny potensiell målgruppe i løpet av undersøkelsesprosessen.

Henvend deg til Netigate for hjelp, og få en markedsundersøkelse som gir deg et solid grunnlag når du skal utvikle dine forretningsstrategier videre. Les mer på https://www.netigate.net/market-research/ om de forskjellige metodene som finnes, og kontakt oss i Netigate dersom du har noen spørsmål!

https://www.netigate.net/no/markedsundersokelser/