Många företag vänder sig till panelundersökningar för att få tillgång till pålitlig feedback om företagets varumärke, en ny produkt/tjänst eller för att ta sig an en ny marknad i ett annat land. Panelundersökningen vänder sig till erfarna panellister som kategoriseras utifrån exempelvis ålder, kön, civilstånd eller hushållets inkomst. Företag kan alltså välja ut specifika deltagare med samma egenskaper och behov som den existerande kundgruppen. Panelundersökningar är rätt verktyg om du är i behov av mer kunskap för att utveckla företaget men inte vet vem du ska fråga.

Man svarar på panelundersökningen genom sin mobil

Även om panelisterna är erfarna och i många fall får ersättning för arbetet, skadar det inte att göra upplevelsen så trevlig och okomplicerad som möjligt. Resultat blir mer korrekt och informativ feedback.

8 enkla tips som hjälper dig att optimera panelundersökningen:

Om studien – Förklara tydligt vad syftet med undersökningen är och ge deltagarna en detaljerad introduktion till ämnet. Om syftet är att introducera en ny produkt/tjänst är det essentiellt att du beskriver dess nyckelfördelar och användningsområden.

Företagets logga – Det är lockande att vilja ha med sin logotyp i panelundersökningar men metodik och “best practice” säger att det kan påverka svaren från panelisten/respondenten. Det finns undantag när det kan vara en idé – exempelvis om du gör en brand tracker över tid men det är undantaget som bekräftar regeln.

Färger – Lite färg kan liva upp undersökningen och göra frågorna både enklare att förstå och mer intressanta. Använd gärna olika färgskalor föra att kategorisera, förtydliga och betona när det behövs.

Bilder – Diagram och andra visuella medel hjälper dina deltagare att förstå produkten och enklare kunna besvara frågorna. Clip Art och generella bilder ifrån Google i låg upplösning skadar mer än det hjälper till. Använd istället konkreta bilder som visar ett användningsområde, olika detaljer av produkten/tjänsten eller förtydligar ett påstående. Det ger deltagarna bättre förståelse av vad det är de utvärderar och därigenom blir svaren tydligare.

Humor – Är inte lämpligt i alla sammanhang utan beror på organisationen, produkten och marknaden. I de lägen det är passande är humor dock ett utmärkt verktyg för att pigga upp undersökningen och påminna panelisterna om att företaget har en mänsklig sida.

Utrymme för egna kommentarer – Frågor med flera svarsalternativ är väldigt användbara men inkludera även alternativ som ”jag vet inte” eller ”övrigt alternativ”. Ge även deltagarna gott om utrymme för att utveckla svaren eller ge konkreta exempel.

Testa först – Det är absolut nödvändigt att både formuläret och frågorna är korrekt utformade innan du skickar ut utvärderingen och börjar samla in all information. Om en fråga är otydligt formulerad eller har en opartisk ton blir svaren inkorrekta och då är det bara att börja om på nytt igen. Skicka först ut en betaversion till en mindre grupp panelister och garantera att utvärderingen fungerar som den ska.

Feedback på panelundersökningen – Panelisterna har genomfört många undersökningar och är därför inte bara ideala kandidater för att besvara dina frågor utan även för att ge användbar feedback på formuläret i sig. Lägg till två stycken ”ja” eller ”nej” frågor i slutet av undersökningen och att ta reda på vad som kan förbättras tills nästa gång.

Prova Netigate kostnadsfritt och ta reda på vad vi kan erbjuda ditt företag i form av panelundersökningar:
https://www.netigate.net/sv/marknadsundersokningar/panelundersokningar/