Netigate har ett strategiskt sätt att arbeta med kunder som driver kommunikation, problemlösning och framsteg. Hur gör de det? Nyckeln är kunderna först – med dedikerade kundteam med olika kompetens.

Kundens resa betyder mycket för Netigate – vi vill vara det första valet. För att uppnå det måste vi samarbeta med våra kunder – att förstå dem och vara aktivt involverade i deras tillväxt. Vi kallar detta konceptet för Customer for Life (#CFL). För att skapa det bästa möjliga partnerskapet arbetar våra kunder direkt med sitt egna dedikerade team – en grupp experter från olika områden på Netigate. I varje team får kunden en Insight Consultant, en Account Manager, en Technical Project Manager och en Research Specialist. Denna kombination av kunskap gör det möjligt för oss att komma till de bästa slutsatserna för att hjälpa kunden nå framgång.

“På Netigate tror vi på att vi är ansvariga för våra kunders framgångar,” förklarar Olof Willner, chef för Customer Teams Global. “Kundteam gör det möjligt för oss att verkligen göra en inverkan och hjälpa våra kunder.”

Netigate sätter kunderna först med dedikerade kundteam

Experter från alla områden

Varje medlem i teamet har sitt eget ansvar som är relevant för sin kompetensområde och erbjuder kunderna de bästa lösningarna och råden. Jessica Riihimäki, en Insight Consultant i ett av teamen säger: “Genom att samla våra kompetenser tillsammans kan vi agera på ett mer konsekvent sätt och därmed förbättra upplevelsen för våra kunder.”

Hanna Göthman är teamets Customer Relations Manager. “Jag är den första kontaktpunkten för våra kunder,” säger hon. “Mina ansvarsområden är att utveckla och växa kundrelationer, utöka kundernas användning av Netigate och att samordna kundernas önskemål.”

Insight Consultants tar ansvar för att proaktivt leverera analys och affärsinsikter, medan Technical Project Managers bidrar sin IT-kunskap i kundprojekt och ser till att kunderna implementerar best practice inom Netigate-plattformen.

“Tillsammans hjälper teamet kunden att förstå sina anställda, kunder och marknad bättre – att fatta rätt beslut baserat på rätt inblick för att kunna utvecklas vidare,” kommenterar Olof.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa våra olika funktioner i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Kunderna först med skräddarsydda lösningar

Att ha en expert från varje specialistområde gör att kunden har direkt tillgång till den hjälp de behöver när det efterfrågas. Dessutom kan laget samarbeta för att tillsammans diskutera och överväga alternativ för att erbjuda de bästa råden. Denna skräddarsydda lösning betyder att det inte finns ett sätt att göra saker på – kunderna får de råd eller lösningar som verkligen passar deras behov.

“Med det här teamet har vi möjlighet att samarbeta lättare internt och därmed skapa mervärde för våra kunder,” säger Jessica. “Det bidrar till att öka kunskapen om kundens resa, så vi lär känna våra kunder bättre och lättare kan skräddarsy lösningar som passar.”

Inspirationen smittar av sig

Att arbeta i lag skapar en inspirerande och uppmuntrande atmosfär. Insight och Knowledge teamet delar tillsammans med sig av nya tankesätt och motivation under sitt arbete med problemlösning.

Teamets Market Research specialist, John Kjellquist, kommenterar: “Med kundteamen kan vi bättre identifiera våra kunders utmaningar och ge dem en A+ upplevelse.”

“Jag trivs så bra att arbeta på det här sättet, för det finns så mycket att dra nytta av, både för oss och våra kunder,” håller Hanna med. “Det hjälper oss att öppna nya möjligheter som kanske inte har upptäckts tidigare.”

Insight Consultant Jessica ser också att det finns personliga fördelar med det här teamet, såväl som kundfördelar. “För mig personligen skapar sättet att arbeta i dessa lag motivation,” säger hon. “Det skapar också nya möjligheter att komma ännu närmare våra kunder. Det ger mig en bra långsiktig översikt, på ett sådant sätt att jag vet vilka kunder som är ‘mina’ och jag kan enkelt planera efter deras behov och önskemål. Allt för att kunna sätta kunderna först”

Ökad kundfokus med samma mål

Alexandra Drottler, Insight och Research Consultant, ser fördelarna med att vara tillgängliga till specifika kunder och bidra med egna kompetensområden. “Genom att samarbeta med samma kunder mot samma mål ökar vi den interna medvetenheten och fokuset inom kundteamet,” säger hon.

“Vi strävar alltid efter att ha en nära dialog med våra kunder – och tack vare den positiva respons vi fått från våra kunder vet vi att de dedikerade kundteamen är en framgång,” säger Olof. “Tillsammans med en nära kunddialog har vi kunnat mäta kund- och medarbetarnöjdhet varje steg på vägen. Att mäta detta internt och externt är en del av vårt DNA, och vi lever som vi lär.”