Produktutvärdering: En perfekt utformad produkt, designad för att passa behovet och kraven av sin utvalda målgrupp, ger dig en vinnande fördel.

Produktutvärdering är en del av din marknadsanalys och produktutveckling

En produktutvärdering är skapad för att uppnå denna konkurrensfördel och samtidigt upprätthålla en hög kundlojalitet. Undersökningen ger störst genomslag i början av produktlivscykeln då den ger dig ett tillfälle att förhandstesta din produkt och identifiera nyckelfaktorer och användningsområden. Produktutvärderingar ger dig större insyn i kundens behov och hjälper dig definiera, utveckla och marknadsföra produkten vid ett senare tillfälle. Utvärderingen sker oftast med hjälp av paneler där erfarna deltagare besvarar de frågor du söker svar på. Frågorna anpassas såklart till utvärderingens syfte men generellt sett bör det följande beaktas:

Definiera din kundgrupp – Vilka personer har störst sannolikhet att köpa din produkt? Hur når du bäst ut till denna grupp? Kom ihåg att dessa personer kanske inte är din slutkund då många produkter inhandlas med syftet att ges bort till andra.

Definiera slutkunden för din produkt – Om din kundgrupp och slutkund är olika personer, är det minst lika viktigt att du definierar även denna grupp av människor. Skapa en efterfrågan av produkten som kan kommuniceras av slutkunden (användaren) till köparen. Låt oss i detta exempel säga att ditt företag säljer barnleksaker. Då är kundgruppen föräldrar och mor-och farföräldrar medans slutkunden är barn. För att skapa en hög försäljning måste du således utvärdera, definiera och ha både föräldrarnas och barnens behov i åtanke.

Dina konkurrenter – I de flesta fallen är du inte ensam på marknaden. Finns det några konkurrerande verksamheter som skapar samma produkt eller en liknande version? Om svaret är ja, måste du noggrant analysera deras styrkor och svagheter för att vinna över marknadsandelar eller skapa en egen nisch åt dig själv.

Identifiera huvudfördelen med din produkt – Du vet säkert redan i dagsläget produktens huvudsakliga fördelar och användningsområden men det är alltid viktigt att se över vad kunden har att säga. Du kommer bli förvånad av hur många nya egenskaper dina kunder ser som du inte hade tänkt på tidigare.

Identifiera sekundära fördelar med din produkt – Om din produkt har mer än ett användningsområde eller attraherar mer än en marknad – måste du ta vara på dessa. Detta gör du genom att öppna upp din produktutvärdering för övriga kommentarer och ställa frågan: ”vad skulle du vilja se annorlunda för att produkten ska tilltala dig mer?”. En enkel modifikation som att skapa en produktvariant i en annan färg kan öppna upp helt nya marknader.

En produktutvärdering skapas effektivast online och kan utvecklas med hjälp av kundanpassade lösningar. Med en webbenkät når du ut till specifika målgrupper världen runt, samtidigt som du får tillgång till information som är enkel att utvärdera med hjälp av Netigates analysprogram.

Ta reda på hur Netigate kan hjälpa dig skapa en produktutvärdering som besvarar avgörande frågor:

https://www.netigate.net/sv/marknadsundersokningar/produktutvarderingar/