ta reda på kundens åsikter med hjälp av kundundersökningar

Att driva ett framgångsrikt företag grundas i att skapa värdefulla relationer, behålla professionalism och ha viljan att ta emot och använda feedback till något positivt. Dina anställda utgör självklart en stor del av din framgång men det är framförallt dina kunder som är nyckelspelare när det kommer till ditt företags framgång.

Netigate är en plattform som erbjuder ett brett utbud av enkätlösningar inom olika områden för att hjälpa ditt företag att utvecklas och förbättras. Netigate kan hjälpa dig identifiera eventuella svagheter i din organsiation genom att erbjuda specialanpassade företagslösningar där de rätta frågorna ställs till rätt personer. På så vis kan åtgärder och förbättringar göras innan de orsakar skada på varumärket.

Fråga kunderna vad de tycker om din tjänst eller produktserie och skapa en tydlig bild av dina styrkor och svagheter. Skicka ut kundundersökningar, be dina kunder mejla dig med sina åsikter, eller installera en kundchatt på din webbplats. Det finns många tillvägagångssätt och det viktigaste är att du är öppen för återkoppling och aktivt ber om det. Då kommer dina kunder hjälpa dig utvecklas och nå toppen.

Ställ de rätta frågorna

Från Netigate kan du testa den användbara lösningen ‘Voice of Customer’ utan kostnad innan du bestämmer dig för vilken metod ni vill använda. Med kundundersökningar, kundserviceenkäter och frågeformulär kan Netigate hjälpa dig att få relevant återkoppling och bestämma hur dina kunders talan bäst kan användas. Med en anpassad undersökning utifrån dina behov så kommer du att få de svar du behöver. Allt handlar om att ställa de rätta frågorna!

Hur var din upplevelse? Blev dina frågor besvarade? Kände du att vi tog dig på allvar när du vände dig till oss för hjälp? Var vår service tillräckligt snabb? Hur skulle du betygsätta vår kundtjänstagent? Skulle du rekommendera oss till en vän? Vilka tre ord beskriver bäst din upplevelse med oss?

Från analys till handling

Nästa steg blir att noggrant analysera den information som du har lyckats samla in. Läs, diskutera, tolka och skapa sedan en strukturerad plan för hur du ska förbättra de områden som behöver förbättras. Ta tillvara all feedback, även den kritiska, och omvandla svagheter till styrkor. Glöm inte att tacka dina kunder för deras åsikter och viktiga roll i er utveckling.

Om din kund upplever att deras talan är betydelsefull för dig så kommer de fortsätta stötta er i framtiden.