Under etappen mellan Newport och Lissabon lyckades jag få en pratstund med Nina Ekstrand, som är Brand & Marketing Director för Team SCA Ocean Racing för att höra lite mer om hur de arbetar med feedback från kunder och allmänhet under Volvo Ocean Race.

Nina, berätta varför SCA deltar i Volvo Ocean Race 2014-2015?

Nina Ekstrand

Nina Ekstrand, Brand & Marketing Director Team SCA Ocean Racing

SCA är en ledande aktör inom hygien- och skogsindustri och utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. SCA tillverkar och säljer produkter över hela världen och ca 80 procent av våra konsumenter globalt är kvinnor.  Med deltagandet i Volvo Ocean Race vill vi öka kännedomen om SCA samt kopplingen till våra kund- och konsumentvarumärken, som exempelvis Libero, Libresse, TENA och Tork. Vi vill samtidigt göra det möjligt för kvinnor att delta i ett sammanhang som historiskt sett har varit reserverat för män.

Volvo Ocean Race stannar på tio så kallade stopovers, där sponsorer och samarbetspartners aktiverar kunder och besökare på olika sätt. På varje stopover har SCA en paviljong där vi berättar mer om SCA och hur våra hygienprodukter kan stötta människor att leva sitt liv fullt ut.

sca2670

Kan du ge några exempel på hur ni jobbar med förbättringsarbete och utveckling av er närvaro under tävlingen?

För att få veta hur våra besökare uppfattar SCA och vår närvaro under stoppen, genomförs olika besökarundersökningar. Besökare intervjuas på plats och för de kunder som bjuds in att delta i riktade events, skickas en länk till en B2B-undersökning via mail efter att ett stopover är genomfört. På så sätt får vi värdefull feedback från både B2C och B2B och en möjlighet att följa upp viktiga KPIer på ett smidigt sätt. Det ger också en överblick och jämförbarhet mellan de olika stoppen, så att budskap och kommunikation kan justeras vid behov.

På vilket sätt har Netigates plattform för onlineundersökningar hjälpt er?

Netigate hjälper oss att ta in feedback från viktiga kundgrupper via iPads, surfplattor och email. Plattformen stödjer även vårt behov att enkelt samla in synpunkter på flera olika språk, vilket möjliggör jämförelser mellan olika stopp och över tid. Netigate har även stöttat oss när det kommer till frågeformuleringar och rekommenderat bästa skalmodeller. Vi har fått ett verktyg att snabbt kunna redovisa och följa upp resultatet från de olika stoppen, både ur ett B2C och ett B2B perspektiv. Nu kan vi snabbt agera och justera eventuella problem, vilket också triggar organisationen att prestera bättre!

Korta fakta Team SCA Ocean Racing

Kapten: Sam Davies
Besättning: 13
Nationaliteter: 6
Genomsnittsålder: 33
Race Distans: 38,739 NM
Antal stopovers: 10
Längd: 9 månader

Website: teamsca.com