kundbortfall

Kundbortfall är en plågsam verklighet för många företag. Inte ens det största och mest framgångsrika företagen skonas. Oavsett vilken marknad du är aktiv inom så är det alltid hård konkurrens och plötsligt kan dina bästa kunder vara borta. Det är därför viktigt med churnundersökningar för att förstå varför kunderna lämnar. Dels för att skapa en varaktig och hållbar tillväxt, men även för att förstå vad som orsakat tidigare trogna kunder och användare att byta till en ny leverantör.

Kundbortfall är när en befintlig kund, användare, eller prenumerant, upphör att göra affärer eller avslutar sin relation med ditt företag. Detta kan till exempel innebära en uppsägning av ett abonnemang, avslut av ett medlemskap/serviceavtal/kontrakt eller att din kund helt enkelt beslutar att flytta sin konsumtion till en konkurrerande verksamhet.

Så minskar du ditt kundbortfall

Hur går man då tillväga för att minska kundbortfall? Svaret är lätt: Genom att göra rätt från början och vara beredd på att göra det lilla extra när det behövs.

Men vad är då rätt? En bra början kan vara att fråga kunder som valt att lämna om anledningen. Genom att förstå anledningen kan ni undvika att fler kunder lämnar av samma anledning.

Första intrycket
Det första intrycket som ditt företag ger är också viktigt. Ju bättre kundens första möte är med ditt företag, desto starkare blir deras lojalitet och engagemang. Detta minskar såklart risken för att det ska falla bort med tiden.

Fortsätt alltid att uppfylla kundens förväntningar och överträffa dem så ofta du kan. En anledning till att kunder väljer att lämna är för att företag inte lever upp till deras förväntningar. Men också på grund av bristande service från personal.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Förstå ditt kundbortfall

Säkert vet du redan att det är mycket billigare att behålla en befintlig kund än att hitta nya. Ibland måste du dock låta vissa kunder gå. Fokusera på att förstå kundbortfallet. Genom att utföra undersökningar kan du tydligt hitta trender och agera på konkret information och på så sätt minska kundbortfallet.

En tydlig strategi och dessutom möjligheten att kunna agera utifrån fakta blir avgörande för att inte förlora fler värdefulla kunder.

Undersök

Med Netigates kundbortfallsundersökningar kan du ställa de rätta frågorna till kunder som väljer att lämna.

Undersökningarna ger dig bland annat information om:

  • Det totala antalet förlorade kunder inom en viss tidsperiod.
  • Den procentuella andelen förlorade kunder inom en viss tidsperiod.
  • Det återkommande affärsvärdet som går förlorat.
  • Den procentuella andelen av det återkommande affärsvärdet som går förlorat.

Vill du lära dig mer om churnundersökningar, hur du kan dra nytta av att mäta kundbortfall och hur du kan öka er kundlojalitet? Läs mer om hur Netigate kan hjälpa dig eller boka en demo här