Nå konsumenter och representativa urval för befolkningen via vårt samarbete med Cint

Sedan flera år tillbaka samarbetar vi med Cint, ett svenskt företag som utvecklat en plattform för onlinepaneler och erbjuder möjligheten att köpa svar från dessa onlinepaneler. Genom Cint genomför våra kunder opinionsmätningar, reklammätningar, koncepttester, undersökningar för PR syften och en mängd olika undersökningar som ger svar på frågor om vad som händer i vår omvärld. De svenska panelerna som finns i plattformen ägs av olika företag och bland ägarna märks mediaföretag som Schibsted, Bonnier samt ett flertal respekterade undersökningsbolag. Netigate har en direktkoppling till Cint och kan erbjuda dig en möjlighet att nå målgrupper som annars inte kan nås via existerande databaser, CRM system eller e-postlistor.

panels-segment
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad innebär marknads- och opinionsundersökningar?

En opinionsundersökning har syftet att samla in åsikter, ofta i samhällsfrågor och det är vanligt att man undersöker till exempel kunskaper eller förväntningar i olika frågor. Marknadsundersökningar är en typ av opinionsundersökning, men där respondenterna blir tillfrågade i ett kommersiellt syfte. De görs genom att använda ett statistiskt säkerställt urval av populationen. Vad som är statistiskt säkerställt varierar efter syfte och typ av undersökning. Ett exempel på en vanlig målgrupp som våra kunder söker är ett nationellt representativ urval fördelat på kön, ålder och region. Det ger en bra bild av hur personer bosatta i ett land tycker och tänker. Vill man nå en mer begränsad målgrupp som till exempel personer som äger en bil och bor i en specifik stad så går även det bra. Om det snarare handlar om en temperaturmätare för exempelvis en ny produkt kan kan ett mindre antal respondenter ge tillräckligt med underlag för att få en bra uppfattning. Kontakta gärna oss om du har frågor kring hur många respondenter som kan vara lämpligt för just din typ av undersökning!

Varför görs marknadsundersökningar?

För att bättre beslut helt enkelt tas på mer kunskap. Vad man vill ha mer kunskap kring varierar, men ofta är målet att få ett underlag för att utveckla produkter, kunna rikta sin kommunikation bättre genom till exempel annonsering, eller få mer kunskap kring sin målgrupps vanor.  Ett bra exempel är Topshop som efter en marknadsundersökning genom Netigate med hjälp av panelsvar från Cint, ändrade sitt sätt att annonsera.

Några vanliga sätt att använda svar från paneler på

Produktutvärderingar

Produktutvärderingar kan göras på befintliga kunder som på något sätt lämnat sin e-postadress eller telefonnummer, men saknas respondenter är svar från paneler i er målgrupp ett bra sätt att ta reda på hur produkten upplevs och vad som kan förbättras. Vanliga frågor att ställa är till exempel vad som motiverar att köpa produkten, är det egenskaper som pris, utseende, smak eller kanske geografisk tillgänglighet? Respondenten kan ranka vad som är viktigt och det kan senare brytas ner på parametrar som ålder, kön eller andra bakgrundsfaktorer.

Målgruppsanalys

Målgruppsanalyser fokuserar ofta på personers beteende utan koppling till produkten. Hur rör sig målgruppen, var och vilken tid på dagen handlar de gärna? Det görs för att få kunskap kring personens behov och beteende snarare än användning av den specifika produkten. Har ni koll på exakt vilka personer som köper er produkt? Svar från paneler används också för att se om det kan finnas fler målgrupper än de ni ser som självklara. Kanske kan ni med någon mindre förändring nå fler?

Expandera till nya länder och marknader

Att expandera till ett nytt land innebär alltid en utmaning och en behovsanalys är ett bra sätt att ta reda på vilken efterfrågan som finns för era produkter eller tjänster. En marknadsundersökning ger en bra förståelse för den nya marknadens köpbeteenden och värderingar.

Varumärkesanalys – hur uppfattas varumärket?

De flesta företag har en bild av hur de vill att deras varumärke ska uppfattas hos kunder, målgrupp och andra intressenter. Hur väl stämmer bilden? Genom en varumärkesundersökning kan ni fråga en population om uppfattningar kring ert varumärke.

Undersökningar i PR-syfte

Flera PR-byråer och marknadsavdelningar arbetar framgångsrikt med opinonsundersökningar för att få underlag till PR-material. Resultatet från en seriös opinionsundersökning är rätt använt ett slagkraftigt verktyg för att skapa nyheter som ger företaget uppmärksamhet.

Riktlinjer för marknadsundersökningar

För att bibehålla förtroende för marknadsundersökningar finns vissa riktlinjer att följa. Exempelvis ska man undvika att använda företagets logotyp eller skriva ut namnet på företaget i enkäten. Kontakta gärna oss så berättar vi mer om vad som gäller vid marknadsundersökningar!

Hur tar du reda på marknadens åsikter?

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med att arbeta med paneler för marknadsundersökningar? Diskutera gärna vidare här nedanför i kommentarsfältet, eller kontakta oss direkt!