Att genomföra panelundersökningar har många fördelar. Den främsta är att dina frågor når ut till en målgrupp som du vill åt och således ökar kvalitén i svaren. Paneldeltagare erbjuds i många fall även en ersättning för deras medverkande i en panel så att de motiveras till att ge ärliga och kompletta svar. De är vanligtvis även erfarna och kan bistå med viktig information som kan ge dig en ny syn på din produkt, från kundens perspektiv.

Kvalitén i ett beslut baseras på kalibern av den bakomliggande informationen. Relevant fakta är nyckeln till i stort sett varje beslut inom en organisation och har extra stor inverkan när det påverkar framtida intäkter, så som beslut angående nya produkter och produktutveckling.

Panelundersökningar – Håll frågorna engagerade

Din viktigaste informationskälla är sådeles dina kunder eftersom deras åsikter är det som driver företagets omsättning och er tillväxt inom marknaden. Även om webbenkäter och opinionsundersökningar är användbara verktyg i många fall, så erbjuder panelundersökningar en mer djupgående bild av situationen. I panelundersökningar blir enbart personer från en specifik kundgrupp tillfrågade att ge sina åsikter kring din nya produkt eller planerade produktutveckling.

Formulera dina frågor till panelen

När du väl har tagit beslutet om att investera i en panelundersökning så återstår det bara att ställa de frågor som du söker svaret på. Här är några förslag på vad du ska ha i åtanke:

  • Håll det enkelt. Även om paneldeltagare är motiverade till att svara på dina frågor så kan misstolkningar alltid inträffa. Se till så att resultatet blir av hög kvalité genom att göra frågorna enkla att förstå och snabba att svara på. Använd flervalsfrågor och effektiva formuleringarna.
  • Skapa fängslande frågor. Varje paneldeltagare kommer förstå frågorna bättre och ge dig svaren du söker om de engageras i frågorna. Använd bilder, diagram, användarvänliga färger och håll en intresseväckande ton genom hela undersökningen.
  • Ge deltagare utrymme till att utrycka sig fritt. Som jag tidigare nämnde så kommer mycket av den mest värdefulla informationen från åsikter och synvinklar som du inte kunde förutse. Det är därför avgörande att dina deltagare får utrymme till att utveckla sina tankar och kommentarer.

Det är en bra idé att använda kommentarsfält som en fördjupning av frågorna och bistå med vägledning. Istället för att ställa frågan: ”Övriga kommentarer”, borde du använda formuleringar som:
”Vad skulle göra denna produkt bättre?”
”Hur vill du att vår produkt ska se ut?”

Läs mer om Netigates panelundersökningar och hur vi kan ge dig rätt förutsättningar för ett lyckat resultat:

https://www.netigate.net/sv/marknadsundersokningar/panelundersokningar/