bra enkätfrågor

Att skriva bra enkätfrågor är inte särskilt svårt, men det finns vissa saker som är bra att tänka på i själva formuleringen. Vi ger sju enkla och snabba tips som hjälper dig att skriva bättre frågor.

Oavsett vilken typ av enkät du ska skicka finns det vissa generella saker som är bra att tänka på när du formulerar frågorna.

  • Föreställa dig en typisk person från målgruppen du vänder dig till och sätt dig in i hur den personen tänker och formulera frågorna därefter.
  • För att få en hög svarsfrekvens och så få avhopp som möjligt är det viktigt att underlätta för respondenten. Sättet att svara på, till exempel slider eller rullgradinmeny, är olika lämpade för olika typer av frågor.

 

7 tips att tänka på för att skriva bra enkätfrågor

1. Skriv enkelt och tydligt
Det allra viktigaste att tänka på när du skriver är att alla respondenter ska förstå frågan. Skriv tydligt och försök undvika branschspecifika ord.

2. Ge tillräckligt med svarsalternativ
Att inte ge respondenten tillräckligt med alternativ kan ge både frustrerade respondenter och missvisande resultat. Men självklart går det inte alltid ha svarsalternativ för alla.

3. Komplettera alternativen med ”annat/annan”
Vill du veta innebörden av ”annat/annan” lägger du också till möjligheten för respondenten att skriva i sitt alternativ.

4. Undvik värdeladdade ord
Värdeladdade ord, både positiva och negativa, kan påverka respondentens svar. Försök att vara helt neutral när du skriver dina enkätfrågor.

5. Försök inte att spara tid
Spara inte tid genom att sätta ihop flera frågor i en som exempelvis: ”Hur upplevde du supportens service och kunskap?” Om respondenten tycker att servicen var utmärkt men kunskapen ganska låg är det omöjligt att svara på den frågan. Detta ger er ett otillförlitligt resultat och irriterade respondenter.

6. Var tydlig med vad du frågar om
Om du frågar efter en specifik händelse eller produkt – var tydlig med vilken du menar. Beskriv produkten eller händelsen om det finns möjlighet att respondenten inte känner till den.

7. Testa dina formuleringar
Låt ett antal kollegor testa din enkät och komma med feedback. Be dem markera allt de inte förstår eller tycker är det minsta otydligt.

Kom igång!

Skapa, skicka och analysera din enkät med Netigate. Vi hjälper organisationer att få värdefull information som leder till bättre affärsbeslut. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur det fungerar.