Du har avslutat din undersökning och står nu med mycket data som ska utvärderas. Här får du 5 enkla tips hur du kan analysera enkäter snabbt och effektivt.

1. Hur börjar jag analysera ett undersökningsresultat?

När du ska börja  analysera enkäter bör gå tillbaka till syftet. Om du har planerat din undersökning väl (som vi beskrev i 6 steg i enkätplaneringen som hjälper dig undvika de vanligaste misstagen) är det första du ska göra att hitta dina noteringar från detta. Antagligen var det ett tag sedan du skapade enkäten. Därför är bra att börja med fräscha upp ditt minne kring syftet, och vilken typ av resultat du primärt bör titta efter.

Förmodligen kommer du att hitta oväntade resultat också, men vet du ungefär vad du vill ha ut av resultatet kommer det bli lättare att komma igång.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

2. Hur bra lyckades enkäten?

Om du är en nyfiken person kan du hoppa till nästa punkt och spara denna till senare. Men glöm inte bort den för här kommer lektionen som kommer förbättra dina kommande enkäter.

  • Först, hur var svarsfrekvensen? Som väntat, mycket bättre eller kanske sämre? Kan du ta reda på några anledningar till varför?
  • Var det några anmärkningsvärt höga avhopp på någon fråga? Det är extra viktigt att veta inför skapandet av nästa enkät.
  • Distribuerade du enkäten i olika kanaler? I så fall, hur var svarsfrekvensen på de olika kanalerna?

3. Få en första överblick över ditt undersökningsresultat

Börja med att få en överblick över hela resultatet. Vad var den procentuella fördelningen mellan parametrar som kön, ålder, region, avdelning eller bransch? Fortsätt sedan med de frågor som kommer att ge mest utdelning:

  • Hur nöjda är de anställda generellt med sin arbetsplats?
  • Hur många kunder har köpt er nya produkt?
  • Hur många i målgruppen har faktiskt sett er senaste annons?

Ta noteringar på de mest intressanta resultaten. Dessa är bra att börja med när det väl är dags att börja bryta ner resultaten och analysera enkäter.

4. Bryt ner resultatet och hitta dolda insikter

Antagligen har du redan hittat oväntade, väntade, oroväckande och glädjande saker i resultatet, men nu när det är dags att gräva djupare kommer du med största sannolikhet att hitta ännu fler. Att bryta ner ett resultat betyder kortfattat att du ställer en fråga i relation till en annan.

Ett exempel: Du analyserar resultatet från en marknadsundersökning. I översikten noterade du att era kunder generellt har en genomsnittlig kunskap om er nya produkt, men du vill veta om det går applicera på alla kunder. Därför börjar du med att bryta ner frågan ”Är du medveten om att vår senaste produkt X finns tillgänglig nu?” tillsammans med frågan där respondenten fyllt i sin boenderegion. Nu ser du att kännedomen om er nya produkt är mycket högre i storstadsregioner och under snittet i resten av landet. Du fortsätter med att inkludera ålder i nedbrytningen  och nu ser du att kunskapen om den nya produkten är signifikant högre i gruppen av respondenter under 30 år.

Så vad vet du nu? Att lanseringen av den nya produkten var framgångsrik i de flesta delar av landet, dock har ni inte riktigt lyckats nå ut till människor över 30 år boende utanför storstäder. Hur ska ni då nå dem? Ja, det är upp till er, men nu när du vet mer kommer du spara en hel del tid och pengar åt marknadsavdelningen.

Mät och analysera Net Promoter Score (NPS) i realtid med Netigate

Undersökningsresultat av net promoter score dashboard

5. Förstå resultatet bättre genom de öppna textfälten

Det här är ofta en givande del när det kommer till att analysera enkäter eftersom att fritextsvar är ett bra tillfälle att förstå varför respondenter har svarat som de gjort. Om du inkluderade möjligheten att ge en kommentar efter utvalda frågor kommer du att upptäcka att flera respondenter också gärna lämnar en kommentar. Att läsa dem hjälper dig på så sätt att få en bättre bild av varför vissa resultat är låga eller höga. Det kommer också ge dig en hel del nya idéer om hur ni kan förbättra era produkter eller tjänster.

Genom att skapa ett ordmoln av kommentarerna från en fråga får du en snabb överblick över de ord som använts mest i kommentarerna till just den frågan. Det gör att du snabbt kan se om det till exempel verkar finnas några alarmerande resultat. Får du ”dålig” och ”support” som sticker ut är det antagligen ett tecken på att börja läsa kommentarer illa kvickt. (Bonustips: ordmoln är perfekt att använda i presentationer också – eftersom det både ser snyggt ut och för att det hjälper till att ge publiken en snabb överblick)

Netigates undersökningsplattform - Visualisera undersökningsresultatet bättre med hjälp av Ordmoln i undersökningsrapporten

Dela dina resultat

Den här punkten är inte en del av 5-stegsguiden,däremot kanske den viktigaste. Se till att dela resultatet till alla i organisationen som berörs: via e-mail, excell-rapporter, Power-point presentationer, login direkt till resultatet eller genom realtids-dashboards. Du har antagligen en hel del intressanta resultat, feedback och nya idéer på hur din organisation kan förbättra olika områden. Se till att de sprids!