introduktionstexter till enkäten

Bättre introduktionstexter till enkäten? Vi ger dig 8 enkla tips! Att skicka ut enkäter via e-post är det vanligaste sättet att distribuera både externa och interna undersökningar. Mejlet är också det första som respondenten ser och därför kan textval och form vara avgörande för hur många som öppnar mejlet, klickar på länken och svarar på undersökningen.

8 tips för bättre introduktionstexter till enkäten

1. Vad handlar enkäten om?

Var tydlig med vad den innehåller och vad syftet är med enkäten. Försök vara så kort och koncis som möjligt.

2. Varför ska personen svara på enkäten?

Svarsfrekvensen ökar om du ger en bra anledning till att svara och förklarar varför det är viktigt för er att personen svarar.

3. Tiden det tar att besvara enkäten

Var ärlig! Om du är osäker, be några kollegor svara på enkäten och se hur lång tid det tar för dem. Om det är en kort enkät kan du använda det som argument för att besvara. Om det tar längre tid är det bra att tydligt motivera varför personen ska svara på hela enkäten.

4. Hur hjälper resultatet från enkäten er?

Glöm inte att skriva hur viktig respondentens feedback är för er och till vilken hjälp den kommer att vara för att förbättra er produkt/support/service.

5. Är enkäten anonym?

Om den är anonym, var tydlig med detta för att få så ärliga svar som möjligt.

6. Formulera ämnesraden

Ämnesraden är det allra första respondenten läser. Håll den kort, enkel att förstå och med ett klart syfte. Du kan också testa genom att börja med att skicka ut två mail med olika ämnesrader till en liten grupp av respondenterna för att se om du får större klickfrekvens på någon av dem.

7. Från vilken e-postadress kommer enkäten?

Använd en mejladress som respondenten känner igen direkt, annars kan du riskera att bli avfärdad som spam.

8. Vem är avsändare av enkäten?

De flesta företag använder företagsnamnet som avsändare i sin introduktionstext för enkäten. Men det kan också vara effektivt att använda en specifik person som avsändare. Exempelvis kan enkäten komma från produktchef om enkäten handlar om att utveckla produkter, eller från den säljare som har varit i kontakt med kunden. På så sätt blir din enkät ännu mer personlig.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Create surveys from scratch or use our expert templates.
  • Real-time dashboards allow you to track answers as they arrive.
  • Track your responses over time with Netigate\'s powerful reporting.
  • Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Exempel på introduktionstexter till enkäten

Som med alla utskick är det viktigt att ha ett tilltal som passar både företaget, målgruppen och syftet. Det viktigaste är att vara tydlig oavsett om du håller det formellt eller har en mer informell ton. Ett exempel kan se ut såhär:

introduktionstexter till enkäten

Anpassa texten med personlig bakgrundsdata

Ett annat exempel är när man skickar mer riktade enkäter som triggats av en specifik händelse, exempelvis ett köp. Med hjälp av att använda bakgrundsdata kan respondenten tilltalas personligen i introduktionstexten till enkäten. Namnet infogas du automatiskt i ditt mail. Du kan även lägga in annan information i mailet som t ex vilken produkt som köpts eller vilken butik som besökts – allt för att öka relevansen för respondenten och höja kvaliteten på svaren.

introduktionstexter till enkäten

Läs mer om Netigates Kundundersökningar
Läs mer om Netigates Medarbetarundersökningar